Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo

Main Article Content

Konrad Juszczyk

Abstrakt

This article is to explain how computer programs can teach children to read. The children-computer interaction is analyzed as a joint attentional frame. It is argued that children interact with computer and avatars (life-like characters) in educational programs because they treat them like other people (media equation) and act like in a joint attentional frame. The article consists of four parts. The first part is an introduction showing a broad background of this research. The second part presents current views on language acquisition in cognitive linguistics framework which is a Tomasello?s socio-pragmatic theory. The third part is an analysis of some educational programs in terms of joint attentional frame with emphasis on Colorado Literacy Tutor. The last part suggests that children do treat avatars as people because they perceive them like the self, which is a consequence of being brought up in a series of joint attentional frames.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juszczyk, K. (2007). Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo. Investigationes Linguisticae, 15, 56-79. https://doi.org/10.14746/il.2007.15.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bruner, J. 1964. Proces kształcenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Bruner, J. 1980. Ontogeneza aktów mowy. w Badania nad rozwojem języka dziecka, Shugar, G. W. i Smoczyńska, M. (red.). Warszawa Państwowe Wydadnictwo Naukowe. 483-513.
 3. Bruner, J. 1993. Child'S Talk - Learning to Use Language. New York: Norton.
 4. Bruner, J. 2006. Kultura edukacji. Kraków: Uniwersitas.
 5. Chomsky, N. 1957/1977. Recenzja z Verbal Behaviour B.F. Skinnera. w Lingwistyka a filozofia, Stanosz, B. (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Cole, R., i inni. 2003. Perceptive Animated Interfaces: First Steps Toward a New Paradigm for Human Computer Interaction. Proceedings o f the IEEE: Special Issue on Multimodal Human Computer Interface. http://CSLR.colorado.edu/beginweb/perceptive_animated_interfaces/perceptive_animated_interfaces.html
 7. Eurydice. 2005. Kluczowe dane dotyczące nauczania języków. http://oraprod.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/countryspecificpressdos/PR049PL.pdf
 8. Fogel, A. i Garvey, A. 2007. Alive communication. Infant Behavior & Development, 30, 251-257.
 9. Gibson, E., i H. Levin. 1975. The Psychology o f Reading. Cambridge, Mass.: M.I.T.
 10. Gruba, J. 2002. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 11. Hauser, M. Chomsky, N. Fitch, W. 2002. The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? Science 298 (5590), 1569. (22 November 2002).
 12. Juszczyk, K. 2005. Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w języku angielskim dla polskich dzieci. Investigationes Linguisticae XII:44-61.
 13. Juszczyk, K. 2006. Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor. InvestigationesLinguisticae XIII:62-85.
 14. Kamińska, K. 1999. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.
 15. Karpiński, M. 1998. Psycholingwistyczne aspekty komunikacji człowiek-komputer. Poznań: UAM.
 16. Komorowska, H. 1982. Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 17. Marzano, R., i D. Paynter. 2004. Trudna sztuka pisania i czytania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Pinker, S. 1994. The Language Instinct. London: Penguin Books.
 19. Reeves, B., i C. Nass. 2000. Media i ludzie. Warszawa: PIW.
 20. Schaffer, H. 2005. Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Taboł, S. 2005. Istota czytania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 22. Tanaka, F., i inni. 2007. Socialization between toddlers and robots at an early childhood education center. Proceedings of the National Academy of Sciences 104: 17954-17958.
 23. Tomasello, M. 1995. Language is not an instinct. Cognitive Development 10:131-156.
 24. Tomasello, M. 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 25. Tomasello, M. 2005. Constructing a Language: A Usage-Based Theory o f Language Acąuisition. Cambridge: Harvard University Press.
 26. Tomasello, M. Carpenter, M. Call, J. 2007. Rozumienie i wspólnota intencji jako źródła kulturowego poznawania. VIA COMMUNICANDI Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, Sierocka, B. (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 27. Walencik-Topiłko, A. 2005. Wykorzystanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej. w Podstawy Neurologopedii, Gałkowski, T., E., S. i Jastrzębowska, G. (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 10191027.
 28. Wilczyńska, W. 1999. Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Wise, B., J. Ring, i R. Olson. 2000. Individual Differences in Gains form Computer-Assisted Remedial Reading. Journal of Experimental ChildPsychology 77:197-235.
 30. Wise, B., R. Cole, S. van Vuuren, S. Schwartz, L. Snyder, N. Ngampatipatpong, J. Tuantranont, i B. Pellom. [w druku]. Learning to Read with a Virtual Tutor: Foundations Literacy. w Interactive Literacy Education. (red.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. http://CSLR.colorado.edu/beginweb/virtual_tutor/virtual_tutor.html
 31. Wygotski, L. 1989. Myślenie i mowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.