Skojarzenia słowne osób dwujęzycznych na podstawie języków: polskiego i włoskiego

Main Article Content

Michalina Lach
Michał Nowak

Abstrakt

This article is an attempt to explain the basic rules of word associacions of bilingual speakers as well as the matter of the second language acquisition with its cultural implications. The paper deals also with the matter of lexical access with particular stress put on the theory of connectionism. The study is based on the free word association test and was conducted with cooperation with a group of Polish students of the Italian language. The results show a significant correlation between learning a second language and acquiring the culture of its geographic area.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lach, M., & Nowak, M. (2007). Skojarzenia słowne osób dwujęzycznych na podstawie języków: polskiego i włoskiego. Investigationes Linguisticae, 15, 129-152. https://doi.org/10.14746/il.2007.15.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. Ciechanowicz A. 1975. Swobodne skojarzenia słowne. Przegląd literatury, Psychologia Wychowawcza 4, 520-533.
 3. Czykwin E., Misiejuk D. 2002. Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. Białystok: Trans Humana.
 4. Derwojedowa M., Karaś H., Kopcińska D. red. 2005. Język polski. Kompendium. Warszawa: Świat Książki.
 5. Gleason J.B., Ratner N.B. red. 2005. Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.
 6. Korshuk A. 2004. Earning more about cultures through free word association data. (http ://www. immi. se/intercultural/nr8/korshuk.htm) 2007.
 7. Kurcz I. 1967a. Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słów z list Kent-Rosanoffa, Studia Psychologiczne, t. VIII, 122-127.
 8. Kurcz I. 1967b. Porównanie powszechności skojarzeń w różnojęzycznych grupach studenckich, Studia Psychologiczne, t. VIII, 256-271.
 9. Lyons J. 1984. Semantyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Tom 1.
 10. Łobacz P., Mikołajczak-Matyja N. 2002. Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej. Poznań: Sorus.
 11. Mikołajczak-Matyja N. 2004. Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego - studium porównawcze. Investigationes Linguisticae, vol. XI, Poznań: Instytut Językoznawstwa, 1-17.
 12. Miller G.A., Beckwith R., Fellbaum Ch., Gross D., Miller K. 1993. Introduction to WordNet: An On-line Lexical Database.
 13. Ramirez-Esperanza N., Gosling S.D., Benet-Martinez V., Potter J.P., Pennebaker J.W. 2006. Do bilinguals have two personalities? A special case of cultural frame switching. Journal o f Research in Personality 40, 99-120
 14. Rosenzweig M.1961a. Comparison among word-association responses in English, German, and Italian. Amer. Jour. Psychol., 74, 347-373.
 15. Scheu D. 2000. Cultural constraints in bilinguals’ codeswitching. International Journal o f Intercultural Relations 24, 131-150.
 16. Schmitt N. 1998. Quantifying word association responses: what is native-like? System 26, 389-401.
 17. Waring, R. 1996. Connectionism and Second Language Vocabulary. (http://www1.harenet.ne.jp/~waring/papers/connect.html) 2007.
 18. Wolter B. 2002. Assessing proficiency through word associations: is there still hope? System 30, 315-329.
 19. Słowniki:
 20. Meisels W. 2001 Podręczny słownik włosko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 21. Meisels W. 2001. Podręczny słownik polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna.