Funkcjonowanie pojęcia prawdy na przykładzie potocznego użycia „tak naprawdę”

Main Article Content

Bożena Niećko-Bukowska

Abstrakt

This article is motivated by the interest in the colloquial spoken language. A concise description of chosen definitions of the idea of truth is presented. The author looks at the phrase „tak naprawdę” used in selected examples of colloquial sentences. She investigates the reasons of the use of this phrase in both formal and informal, social lifes situations. The article aims at showing various meanings of “tak naprawdę” like: “in reality”, “strictly speaking”, “frankly speaking”, “to tell you the truth”, “in general”, “actually”, “in principle”... In this context the problems of the methaphoricity of truth and the phenomenon of multi- ambiguity of truth are discussed.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niećko-Bukowska, B. (2009). Funkcjonowanie pojęcia prawdy na przykładzie potocznego użycia „tak naprawdę”. Investigationes Linguisticae, 18, 89-99. https://doi.org/10.14746/il.2009.18.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ajdukiewicz, K., 1983: Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa.
 2. Kołakowski, L., 1988: Jeśli Boga nie ma., Wydawnictwo Znak.
 3. Grabias, S., 2003: Język w zachowaniach społecznych, Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. Reale, G., 1994: Historia filozofii starożytnej, T. I, Lublin.
 5. Legowicz, J., 1986: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa.
 6. Platon, 2002: Gorgiasz, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 7. Wittgenstein, L., 2000: Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN. Chapman, S., 2000: Philosophy for Linguists. An introduction, London and New York: Routledge.
 8. Wołos, M., 2002: Koncepcja gry językowej Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa, Kraków: Universitas.
 9. Janikowska, E., Wróbelek Maciuś w Afryce i inne bajki, Wydawnictwo PRINTEX.
 10. Mała encyklopedia logiki, 1970: Wrocław – Warszawa - Kraków.
 11. James, W., 1957: Pragmatyzm. Warszawa, Książka i Wiedza.
 12. Puzynina, J., 1997: Słowo – wartość – kultura, Lublin, Towarzysto Naukowe KUL.
 13. Puzynina, J., 1992: Język wartości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.