W poszukiwaniu adekwatnego podejscia do tzw. kategorii czasu (próba jezykowego kontrastu polsko- -wietnamskiego)

Main Article Content

Lê Đình Tư

Abstrakt

The contrastive analysis of Polish and Vietnamese literary works reveals many phenomena related to grammatical category of tense, which can not be explained using the concepts of traditional or non-traditional approaches to grammatical categories in general, and the category of tense in particular. These difficulties speak for the necessity of taking a more relevant approach to all language facts, which are labeled "tense". The purpose of our paper is to signal such an approach, which will serve as a theoretical basis for interlingual contrastive analysis. We claim that interlingual contrastive analysis of tense should not aim to find out the differences and/or similarities in the ways and/or the means expressing tenses, but, first of all, to elucidate the differences and/or similarities in the ways different languages look at the logical time, and the means used by them to define it.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tư, L. Đình. (2010). W poszukiwaniu adekwatnego podejscia do tzw. kategorii czasu (próba jezykowego kontrastu polsko- -wietnamskiego). Investigationes Linguisticae, 20, 40-59. https://doi.org/10.14746/il.2010.20.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańczerowski, J. 1993. A Theory of predicative structure (Insights from Japanese and Korean). Papers and Studies in Contrastive Linguistics 27, s. 5–26.
 2. Bańczerowski, J. 1997. Aspects of General Morphology. In: Studia Germanica Posnaniensia XXIII, s. 13–46.
 3. Bańczerowski, J. 1998. A General Theory of Flection. In: Puppel, S. (red.), 1998, s. 7–65.
 4. Bańczerowski, J. 1999a. Towards a Grammar of Flection. Investigationes Linguisticae.
 5. Biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu VI, s. 5–84.
 6. Bartmiński, J. (red.). 2001. Współczesny język polski. Wydawnictwo im. Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
 7. Bąk, P., 1977. Gramatyka języka polskiego. Wiedza Powszechna. Warszawa.
 8. Blicharski, M. (red.). 1981. Problemy nominacji językowej. T. 1. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 9. Bobrowski, I. 1993. Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych. Instytut Języka Polskiego. PAN. Kraków.
 10. Bobrowski, I. 1995. Gramatyka języka polskiego, Tom I. Struktury wyjściowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Jana Kochanowskiego. Kielce.
 11. Bobrowski, I. 1998. Gramatyka języka polskiego, Tom drugi. Od struktur wyjściowych do tekstu. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Jana Kochanowskiego. Kielce.
 12. Bogusławski, A., Mędelska, J. (red.). 1997. Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa. Katedra Lingwistyki Formalnej. UW. Warszawa.
 13. Bùi Mạnh, Hùng 2008. Ngôn ngữ học đối chiếu. (Lingwistyka kontrastywna), NXB Giáo dục. TP HCM.
 14. Buszkowski, W., Marciszewski, W. (red.), van Benthem, J. 1998. Categorial Grammar. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/ Philadelphia.
 15. Bystrov, I.S., Nguyen Tai Can, Stankievicz, N. V. 1975. Gramatika wietnamskowo jazyka. Izdat’elstwo leningradskowo Uniwersiteta. Leningrad.
 16. Cockiewicz, W. 1992. Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim. UJ. Kraków.
 17. Dahl,