Magiczność słowa we wczesnoindyjskiej refleksji nad jezykiem

Main Article Content

Michał Lipnicki

Abstrakt

The present paper aims to present the notion of language emerging from the ideas from the early, prephilosophical phase of the development of Indian thought. We start our investigation with the analysis of two Rigvedic hymns (circa 1600 BC). Then we proceed to some excerpts from Brahmanas texts (circa 1000 BC) and finally we end our inquiry with the analysis of selected parts of the Upanishads (circa 700 BC – 200 CE).
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipnicki, M. (2010). Magiczność słowa we wczesnoindyjskiej refleksji nad jezykiem. Investigationes Linguisticae, 20, 80-96. https://doi.org/10.14746/il.2010.20.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Balcerowicz, P. 2003. Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Warszawa: Dialog.
 2. Burszta, W. 1991. Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury. w: Jezyk a Kultura, vol. 4. Wrocław. pp. 93-104
 3. Burszta, W. 2009. Od mowy magicznej do szumów popkultury. Warszawa. Wydawnictwo SWPS Academica
 4. Chapman, S. 2000. Philosophy for Linguists. An introduction. London, New York. Routledge
 5. Dambska, I. 1984. Wprowadzenie do starozytnej semiotyki greckiej Studia i teksty. Wrocław. Ossolineum
 6. Frauwallner, E. 1990. Historia filozofii indyjskiej. Warszawa. PWN.
 7. Guiraud, P. 1976. Semantyka. Warszawa. Wiedza Powszechna Hymny Rigwedy. tłum. F. Michalski. Warszawa. Ossolineum. 1971.
 8. Kieniewicz, J. 2003. Historia Indii. Wrocław. Ossolineum.
 9. Kmita, J. 2001. Wprowadzenie. w: J. Kmita (ed.) Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?. Poznan. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
 10. Koc, B. J. 2002. Wedyjska filozofia mowy (vac). w: Studia indologiczne, vol. 9. Warszawa. pp. 19-71.
 11. Koc, B. J. 2003. Hymny wedyjskie: Słowo i Mowa. w: Studia indologiczne, vol. 10. Warszawa. pp. 98-125.
 12. Malinowski, B. 1990. Mit, magia, religia. Warszawa. PWN.
 13. Malinowski. B. 1987. Ogrody koralowe i ich magia. Warszawa. PWN.
 14. Platon, Kratylos. w: I. Dabska Wprowadzenie do starozytnej semiotyki greckiej Studia i teksty. Wrocław. Ossolineum
 15. Radhakrishnan, S. 1958. Filozofia indyjska. Warszawa. Instytut wydawniczy PAX.
 16. Schayer, S. 1988. O filozofowaniu Hindusów. Warszawa. PWN.
 17. Staal, F. 1975. The Concept of Metalanguage and its Indian Background. w: Journal of Indian Philosophy, vol. 3. pp. 315-354.
 18. Staal, F. 2008. Discovering the Vedas. Orgins, Mantras, Rituals, Insights. New Delhi. Penguin Books India.
 19. Upaniszady. tłum. M. Kudelska. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. 2004.
 20. Vidyabhusana. S. C. 1993. The Nyaya Sutras of Gotama. New Delhi. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.