Lingwistyczny status hiszpanskich fuzji czasowników z zaimkami osobowymi

Main Article Content

Szymon Machowski

Abstrakt

The aim of this article is to describe and classify fusions of Spanish verbs with pronominal enclitics as simple words. Such a classification of fusions of Spanish verbs with pronominal enclitics is based on the analyses of prosodic properties of the verb-orginated and pronominaorginated constituents. Moreover, the prosodic properties influence the semantic properties of the verb-orginated and pronomina-orginated constituents.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machowski, S. (2010). Lingwistyczny status hiszpanskich fuzji czasowników z zaimkami osobowymi. Investigationes Linguisticae, 20, 97-104. https://doi.org/10.14746/il.2010.20.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anderson, S. 1992. A-Morphous Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Anderson, S. 2005. Aspects of the Theory of Clitics. Oxford: Oxford University Press.
 3. Asher, R. (red.) 1993. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Pergamon Press.
 4. Balado, Ch. 2005. Acentuación. Editorial de Universidad de Valencia XI. 1–11
 5. Banczerowski, J. 1997. Aspects of general morphology. Studia Germanica Posnaniensia XXIII. 13 — 46.
 6. Banczerowski, J. 2009. Wyraz w aspekcie typologicznym. [komputeropis]
 7. Banczerowski, J. Pogonowski, J. Zgółka J. 1982. Wstep do jezykoznawstwa. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Marchand, H. 1974. Studies in Syntax and Word Formation. Internationale Bibliothek für Allgemeine Linguistics. T. 18. München: Flink Verlag.
 9. Perlin, O. 2005. Gramatyka opisowa jezyka hiszpanskiego z cwiczeniami. Warszawa: Merlin.
 10. Polanski, K. (red.) 1993. Encyklopedia jezykoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.: Ossolineum.
 11. Szober, S. 1924. Zarys jezykoznawstwa ogólnego. Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego.
 12. Rodrígez, M. 2004. Gramática Descriptiva de la Lengua Espanola. Madrid: RAEEspasa. Calpe.
 13. Val, Á. José, F. 1999. Gramática descriptiva de la lengua española. Espasa Calpe. Madrid: Real Academia Española.