Trzy kody w przekładzie «Σήμα κινδύνου» Antoniego Samarakisa na polski – studium przypadku
PDF

Jak cytować

Ciesielczyk, N. (2010). Trzy kody w przekładzie «Σήμα κινδύνου» Antoniego Samarakisa na polski – studium przypadku. Investigationes Linguisticae, 22, 1–27. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.1

Abstrakt

Translating from and into less widely known languages has always been problematic as there has always been a lack of people proficient in them. This may be the reason why so few examples of the extremely rich and diverse Modern Greek literature were translated into Polish. In addition, most of them were translated from a third language (langue pivot), that is in most cases from English and French. This might have caused some difficulties, as the translators who intended to translate Greek literature did not know the Greek culture and heritage. One of such examples is the book «Σήμα κινδύνου», written by Antonis Samarakis, which was translated into Polish from its English version titled “Danger Signal” by Halina Cieplińska. In this paper I would like to analyze the Polish translation of this book from the point of view of Maria Krysztofiak’s theory about three codes (lexical-semantic, cultural and aesthetic code) which have to be harmoniously joined in order to create a good literary translation.
https://doi.org/10.14746/il.2010.22.1
PDF

Bibliografia

Source texts

Σαμαράκης, Α. 2000. Σήμα κινδύνου. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Samarakis, A. 1981. Hamulec bezpieczeństwa. Warszawa: Czytelnik.

Books

Adrados, F.R. 2005. A History of the Greek Language. From Its Origins to the Present. Leiden, Boston: Brill.

Balcerzan, E. 1998. Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. Katowice: Śląsk.

Berezowski, L. 1997. Dialect in translation. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Boase-Beier, J. 2006. Stylistic Approaches to Translation. Manchester, Kinderhook: St. Jerome Publishing.

Browning, R. 1969. Medieval and Modern Greek. London: Hutchinson University Library.

Chadzinikolau, A. 2003. Literatura nowogrecka w przekładach polskich. Poznań: Poeticon.

Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krysztofiak, M. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kubiak, Z. 1998. Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa: Świat Książki.

Lewicki, R. 2000. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skibińska, E. 1999. Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wierzbicka, A. 2007. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojtasiewicz, O. 1996. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Πολίτης, Λ. 2009. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Dictionaries

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 2005. Oxford University Press.

Oxford Greek-English Learner’s Dictionary. 2005. D. N. Stavropoulos. Oxford University Press.

Nowy Słownik Języka Polskiego PWN. 2002. E. Sobol (red). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 2006. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Internet sites

www.ekebi.gr

www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=5215