Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”

Main Article Content

Michał Szczyszek
Maciej Karpiński

Abstrakt

In this text, an analysis of the lexical material obtained from the recordings of Polish task-oriented dialogues is presented. Some findings regarding quasi- and non-lexical units are also mentioned. The dialogue task involved the reconstruction of a figure made of paper. It was carried out in two settings: Mutual visibility and limited visibility. The analyses of the vocabulary are focused on finding its specific features and the differences between the structures of the vocabularies of instruction givers and instruction followers in the two settings. Frequency lists as well as most frequent bigrams extracted from the material are discussed in terms of their relatedness to the settings, the roles of the speakers and some other factors.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczyszek, M., & Karpiński, M. (2010). Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”. Investigationes Linguisticae, 22, 139-156. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anusiewicz, J., Skawiński, J. 1996. Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa-Wrocław.
 2. Bańko, M. 2007. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa.
 3. Boersma, P., Wenink, 2010. Praat 3.9: Doing Phonetics by Computer. (computer software)
 4. Chlebda, W. 2001. Frazematyka. w: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski. Lublin: s. 335-342
 5. Grzegorczykowa, R. 2001. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.
 6. Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.). 1986. Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. II: Morfologia. Warszawa: Wydwnictwo PWN.
 7. Jędrzejko, E. 2002. Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. w: Z. Krążyńska i Z. Zagórski (red.) Poznańskie Spotkania
 8. Językoznawcze, t. IX, Poznań: Wydwnictwo PTPN, s. 57-67.
 9. Karpiński, M., Jarmołowicz-Nowikow, E., Malisz, Z., Szczyszek, M., E., Juszczyk, K. 2008. Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych. (Recording, transcription and tagging of speech and gestures in child and adult narration). Poznań, Investigationes Linguisticae, Volume XVI: 83-98.
 10. Klessa, K., Karpiński, M., Bałdys, O., Demenko, G. 2009. Speechlabs ASR. Polish
 11. Lexical Database for Speech Technology: Design and Architecture. Speech and Language Technology, vol 11.
 12. Kurcz, I., Lewicki, A., Sambor, J., Szafran, K., Woronczak, J. 1990. Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny. t. I–II. Kraków
 13. Lubaś, W. (red.). 2001-2006. Słownik polskich leksemów potocznych. t. I-IV (A-L), Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.
 14. Mykowiecka A., K. Głowińska and J. Rabiega-Wiśniewska 2010. Domain-related Annotation of Polish Spoken Dialogue Corpus LUNA.PL, Proceedings of LREC 2010 Conference, Malta.
 15. Nisbett, R.E. 2009. Geografia myślenia. Przekład E. Wojtych. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
 16. Pęzik, P. 2010. Providing corpus feedback for translators with the PELCRA Search Engine for NKJP. In: Practical Applications in Language and Computers 2009.
 17. Wierzbicka, A. 1971. Kategoria semantyczna „ramy” modalnej. w: Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich. Wrocław: s. 179-183.
 18. Łącza internetowe
 19. Korpus IPI PAN
 20. Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
 21. Narodowy Korpus Języka Polskiego
 22. PELCRA - korpus referencyjny języka polskiego
 23. Program ELAN
 24. Program PRAAT
 25. Projekt LUNA