Logiczne aspekty języka (naturalnego)
PDF

Jak cytować

Pietryga, A. (2012). Logiczne aspekty języka (naturalnego). Investigationes Linguisticae, 25, 1–14. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.1

Abstrakt

"The paper consists of two parts.Part one presents a number of ambiguities the title of the volume conveys in each of its three Polish lexemes (which are rather similar to the ones used in the English version of the tile). The context of the Birthday leads the author to choose a meaning of the title and accept it as defining the area of further investigation. Part two poses two main questions: 1) does natural language exist in a non – individual way? The answer suggested is it may exist as a result of an (free-will) compromise. Finally, part two addresses metalinguistic questions: a)is formal logic a specialized part of linguistics and b) may one present a methodological evaluation of formal works? Both of these are answered with a tentative yes. " 
https://doi.org/10.14746/il.2012.25.1
PDF

Bibliografia

Bobrownicka, M. 1995. Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych. Kraków: Universitas.

Bruecknar, A. 1974. Początki i rozwój języka polskiego. Warszawa: PWN.

De Mey, T. 2005. Tales of the unexpected,[w:] Logic and Logical Philosophy vol.14, ss. 69-88.

Indrzejczak, A. 2005. Logika i czas: wprowadzenie do logik temporalnych. www.filozof.uni.lodz.pl/prac/ai/Tense.pdf

Jarmużek, T. 2006. „Rekonstrukcje rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego” [w:] Analiza i Egzystencja, t.3. ss.197-215. Szczecin: WN Uniwersytetu Szczecińskiego.

Klemensiewicz, Z. 1974. Historia języka polskiego. Warszawa: PWN.

Katarzyna, K. 2007 „Mikrojęzyki południowosłowiańskie: język czarnogórski, bośniacki, dialekt rezjański”. http://kns.uni.lodz.pl

Lotko, E. 2009. Sravnavàcíi a bohemistické Ajdukiewicz, Kazimierz, 1985. „Okres warunkowy a implikacja materialna” [w:] tenże, Język a poznanie, t.2. Warszawa: PWN, ss. 248-265.studie. Olomouc.

Malinowski, B. 1987. Dzieła. Ogrody koralowe i ich magia, t. 4 część 2. Warszawa: PWN.

Malinowski, B. 1987. Dzieła. Ogrody koralowe i ich magia, tom 5. Warszawa: PWN.

Marciszewski, W. 1988. Mała encyklopedia logiki. Wrocław: Ossolineum.

Murawski, R., Świrydowicz, K. 2006. Podstawy logiki i teorii mnogości.

Pelc, J. 1986. „Jeżeli, to”. Studia Semiotyczne XIV-XV, ss. 271-286.

Pietryga, Anna, 2004. Status zasady sprzeczności w świetle logiki współczesnej. Kraków: Aureus.

Pietryga, A. 2006. “Two kinds of unexpected problems in writings on logic”, Logic and Logical Philosophy, vol. 15 nr 2, ss. 155-162.

Pietryga, A. 2006. “Tarski’s T-scheme as an alleged basis of Montague semantics”, Logic and Logical Philosophy, vol. 15 nr 4, ss. 369-379.

Pietryga, A. 2007. ”O leksykologicznych aspektach ‘logiki komplementarności”, [w:] Studia Semiotyczne XXVI, s.209-217.

Piękosz, A. 2008. Wstęp do teorii modeli. Kraków: Politechnika Krakowska.

Pogonowski, J. 1988. Combinatory semantics: a contribution to the metatheory of linguistics. Poznań: UAM.

Pogonowski, J. 1991. Hierarchiczne analizy języka. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Pogonowski, J. 1999. „Dialog czy sprzeczka?” [w:] Dyskurs naukowy: tradycja i zmiana, St. Gajda (red.), ss. 97-101. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej.

Pogonowski, J. 2006. “How many languages exist?” [w:] Investigationes Lingvisticae, vol. XIII, ss. 1-12. Poznań: UAM.

Pogonowski, J. 2010. „Niewyrażalna tęsknota za modelem zamierzonym”. Tekst odczytu wygłoszonego 10 czerwca 2010 na spotkaniu Grupy Logiki, Języka i Informacji w Uniwersytecie Opolskim.

Smart-Stevens, M. 1972. Children: Development and Relations. New York The Macmillan Company.

Stanosz, B. 1999. „O pojęciu języka prelogicznego”, ss. 215-222. Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej.

Suszko, R. 1976. „The Fregean axiom and Polish mathematical logic in the XXs”.

Studia Logica XXXVI, no 4, ss. 377-380.

Tarski, Alfred, 1995. Pisma logiczno-filozoficzne. Tom I: Prawda. Warszawa: WN PWN.

Tokarski, J. 1980. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Wieczorek, K., A. 2002. wieczorek-logika_dla_opornych.pdf

Wittgenstein, L. 1979. Dociekania filozoficzne. Warszawa: PWN.

Wojtasiewicz, O., A. 1972 „Formalna i semantyczna analiza polskich spójników”, [w:] Studia Semiotyczne III, Warszawa: PAN, ss.109-144.

Woleński, J. 2005. Epistemologia. Warszawa: WN PWN.