Dystynktywność ciągów

Main Article Content

Włodzimierz Lapis

Abstrakt

The article discusses the problem of sequence distinctiveness. The author sets out to define this concept and explain why the problem deserves attention. He then goes out to carry out a study investigating the degree of distinctiveness of one and two sequences (as a result of their comparison). The paper’s framework is based on the properties of Pascal’s triangle. W artykule omawia się zagadnienie dystynktywności ciągów: wychodząc od zdefiniowania tego pojęcia i wykazania potrzeby zajęcia się tym zagadnieniem, przechodzi się do przeprowadzenia konkretnych badań, a mianowicie stopnia dystynktywności jednego jak i dwóch ciągów (w wyniku ich porównania). W pracy tej aktywnie wykorzystuje się własności trójkąta Pascala.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W. (2012). Dystynktywność ciągów. Investigationes Linguisticae, 25, 58-71. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.4
Dział
Artykuły