Język, logika i soteriologia

Main Article Content

Michał Lipnicki

Abstrakt

The aim of the article is to describe the notion of language and some “logical’’ ideas that were developed by one of the greatest figure of Buddhist philosophy – Nāgārjuna. Moreover, this article will present the importance of the logical analysis of language as a factor contributory to the achievement of the ultimate goal of any Buddhist activity – enlightenment (nirvāṇa).
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipnicki, M. (2012). Język, logika i soteriologia. Investigationes Linguisticae, 25, 72-89. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bocheński, I. M. 1957. Ancient Formal Logic. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 2. Chmielewski, J. 1981. Zasada redukcji do absurdu na tle porównawczym. w: Studia Semiotyczne, vol. 11, pp. 21-106.
 3. Ganeri, J. 2004, Indian Logic. w: Dov M. Gabbay, John Woods (Eds). Handbook of the History of Logic. Volume 1: Greek, Indian and Arabic Logic. Amsterdam: Elsevier. pp. 309-395.
 4. Gethin, R. 2010. Podstawy buddyzmu. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Gunaratne, R. D. 1980. The Logical Form of Catuṣkoṭi: A New Solution. w: Philosophy East & West, vol. 30, pp. 211-239.
 6. Jayatilleke, K. N. 1963. Early Buddhist Theory of Knowledge. London: George Allen & Unwin LTD.
 7. Jayatilleke, K. N. 1967. The Logic of Four Alternatives. w: Philosophy East & West, vol. 17, pp. 69-83.
 8. Lindtner, Ch. 1997. Master of Wisdom. Writings of the Buddhist Master Nāgārjuna. Ratna Ling: Dharma Publishing.
 9. Malinowski, G. 2010. Logika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Marciszewski, W. (ed.) 1970. Mała encyklopedia logiki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 11. Matilal, B.K. 1971. Epistemology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis. The Hague: Mouton.
 12. Mejor, M. 2001. Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 13. Nagardżuna. 1995. Mūlamadhyamakakārikā. w: Garfield, J. L. The Fudamental Wisdom of The Middle Way. Oxford, New York: Oxford University Press.
 14. Nagardżuna. 2005. Vigrahavyāvartani. w: K. N. Bhattacharya. The Dialectical Method of Nāgārjuna. Vigrahavyāvartani. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
 15. Quine, W. O. 2002. Filozofia logiki. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 16. Radhakrishnan, S. 1958. Filozofia indyjska, vol. 1. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX.
 17. Robinson. R. H. 1957. Some Logical Aspects of Nāgārjuna’s System. w: Philosophy East & West, vol, 6, pp. 291-308.
 18. Suchoń, W. 2001. Wykłady o dziejach logiki dawniejszej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. Suszko, R. 1998. Wstęp do zagadnień logiki. w: R. Suszko, Wybór pism. Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej.
 20. Williams, P. 2001. Buddyzm Mahajana. Kraków: Wydawnictwo A.