Wymowa sceniczna w śpiewie

Main Article Content

Małgorzata Nabiałek

Abstrakt

This article is to explain why listeners often find it hard to understand the opera singing, and to emphasize the importance of singers’ and conductors’ awareness of diction in singing. The author defines the term “diction in classical singing”, what exactly the subject of this discipline is and what problems and difficulties may both singers and diction coaches encounter in the process of preparing the textual layer of a musical piece.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nabiałek, M. (2012). Wymowa sceniczna w śpiewie. Investigationes Linguisticae, 26, 59-72. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.4
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bartmiński, J. (1993) „Wymowa w śpiewie” w: Opuscula logopaedica, Lublin: UMCS, s. 226-231.
 2. Bernac, P. (1970) The Interpetation of French Song, Nowy Jork: Praeger Publishers.
 3. Bristiger, M. (1986) Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 4. Czechow, M. (1995) O technice aktora, Kraków: AKSHA.
 5. Klemensiewicz, Z. (1930) Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków: Gebethner i Wolff.
 6. LaBouff, K. (2008) Singing and Communicating in English. A Singer’s Guide to English Diction, Oxford: Oxford University Press.
 7. Michałowska, D. (1994) O podstawach polskiej wymowy scenicznej, Kraków: Avalon Publishing Limited.
 8. Milewski, T. (1975) Językoznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Nowakowski, P. (1997) Wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej, Poznań: Wydawnictwo „Sorus”.
 10. Pawłowski, Z. (2005) Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 11. Pawłowski, Z. (2010) Podstawy foniatrii dla osób duchownych, aktorów, nauczycieli i prawników, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 12. Rey-Debove, J. (1999) Le Robert & CLE International. Dictionnaire du Francis, Paryż: Dictionnaires Le Robert & CLE International.
 13. Tarasiewicz, B. (2006) Mówię i śpiewam świadomie, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS i Aneks.
 14. Cytowane partytury
 15. Pieśń: Love-sight z cyklu pieśni The House of Life. A cycle of six sonnets by Ralph Vaughan Williams © Copyright ?? by West Central Printing Co. Ltd., London and Suffolk
 16. Tytuły cyt.owanych utworów
 17. Dzień Świra – opera w trzech aktach; Hadrian Filip Tabęcki.
 18. Pieśń: Love-sight z cyklu pieśni The House of Life. A cycle of six sonnets; Ralph Vaughan Williams.
 19. Pieśń: Zasmuconej (Chylisz główkę na pierś białą); Mieczysław Karłowicz.