Tłumacz – archeolog słodyczy
PDF

Jak cytować

Pieciul-Karmińska, E. (2012). Tłumacz – archeolog słodyczy. Investigationes Linguisticae, 26, 74–81. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.5

Abstrakt

The articles discusses the problem of translation of lexical units referring to sweets on the example of the Polish translation series of E. T. A. Hoffmann’s world famous story Nutcracker. The first part of the article contains a short description of the significance of author’s lexical choices concerning sweets produced in the 19th century. In the second part a case study of the translation of the term “Devisen-Figuren” is presented. The third part shows the wide range of detailed descriptions used in the original text and their (more or less successful) transfer into Polish. The fourth part presents a specific case of a contemporary adaptation transforming all sophisticated sweets of the past into modern chocolate products. In the conclusions it is shown that translators’ fidelity on the lexical level means fidelity as a global approach to the original text.
https://doi.org/10.14746/il.2012.26.5
PDF

Bibliografia

Teksty źródłowe

oryginały:

Hoffmann, E. T. A. 1985. Die Serapionsbrüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag.

Hoffmann, E. T. A. 1993. Nußknacker und Mausekönig. Stuttgart: Reclam.

przekłady (uporządkowane wg nazwisk tłumaczy):

Ficowski, J. Hoffmann, E. T. A. 1999. Opowieść o dziadku do orzechów i królu myszy. Poznań: Oficyna Wydawnicza G & P.

Korsak, I. Hoffmann, E. T. A. 2006. Dziadek do Orzechów i Król Myszy. Warszawa: Świat Książki.

Kramsztyk, J. Hoffmann, E. T. A. 1977. Historia o Dziadku do Orzechów i o Królu Myszy. w: Tenże. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik. pp. 222-290.

Kuliczkowska, K. Hoffmann, E. T. A. 1989. Dziadek do orzechów (na podstawie tłumaczenia z niemieckiego Józefa Kramsztyka oprac. Krystyna Kuliczkowska), Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kusztelski, B. Hoffmann, E. T. A. 2010. Dziadek do orzechów i król myszy (nowe opracowanie literackie: Błażej Kusztelski na kanwie przekładu Józefa Kramsztyka). Poznań: Oficyna Wydawnicza G & P.

Manheim, R. Hoffmann,. E. T. A. 1984. Nutcracker. New York: Gramercy Books.

Młodnicka, W. Historja dziadka do orzechów podług Aleksandra Dumasa ułożyła Wanda Młodnicka. Lwów/Warszawa: Księgarnia Polska Bernard Połoniecki. Reprint: 1991. Sopot: Oficyna Sopocka.

Pieciul-Karmińska, E. Hoffmann, E. T. A. 2011. Dziadek do Orzechów i Król Myszy. Poznań: Media Rodzina.

Zarych, E. Hoffmann, E. T. A. 2008. Dziadek do Orzechów i Mysi Król. Kraków: Instytut Baśni.

Literatura sekundarna:

Jaroszewski, M. 2006. Życie i twórczość E. T. A. Hoffmanna (1776-1822). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pieciul-Karmińska, E. 2010, Słowo od tłumaczki. Baśnie braci Grimm na nowo. w: Grimm J. i W., Baśnie dla dzieci i dla domu, t, II, Poznań: Media Rodzina. pp. 443-484

Pieciul-Karmińska, E. 2011. Posłowie tłumaczki. w: Hoffmann E. T. A. Dziadek do Orzechów i Król Myszy. Poznań: Media Rodzina. pp. 114-119.

Płomińska-Krawiec, E./Połczyńska, E. 2004. E. T. A. Hoffmann w Poznaniu 1800-1802. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Skibińska, E. 1999. Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.