Tom 38 (2018): Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
Przygotowanie i redakcja numeru: Agata Wolarska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Norbert Kordek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)