Od Redakcji

Main Article Content

Ireneusz Białecki
Adam Gałkowski

Abstrakt

Przyszłość szkolnictwa wyższego - temat przewodni trzydziestego trzeciego numeru półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” - jest od lat, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, przedmiotem dyskusji. To właśnie dzięki rozlicznym debatom - jak się wydaje - powoli kształtuje się zgoda wokół potrzeby zmian i kilku głównych postulatów, którym powinny one być podporządkowane.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I., & Gałkowski, A. (2009). Od Redakcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 5-7. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1243
Dział
Od redakcji
Biogramy autorów

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem dwóch książek poświęconych nierównościom w dostępie do wykształcenia oraz wielu prac dotyczących m.in. struktury społecznej, struktury wykształcenia i socjologii polityki. Był jednym ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, opublikowanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady redakcyjnej miesięcznika „Higher Education”, wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Redakcji półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” i członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Nauka polska - jej potrzeby, organizacja i rozwój”. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką naukową, historią nauki i udziałem Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji. Autor m.in. książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004).