Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(33) (2009)

Przyszłość szkolnictwa wyższego

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od Redakcji
Ireneusz Białecki, Adam Gałkowski 5-7

Rozmowy

Wizje szkolnictwa wyższego w teorii i praktyce. Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Lutym, rektorem Politechniki Wrocławskiej w latach 2002-2008, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w latach 2005-2008, a obecnie członkiem zarządu European Universities Association
Krzysztof Leja 8-24

Oryginalny artykuł naukowy

Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości PDF
Jan Boguski 25-33
Ład akademicki w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Polsce PDF (English) PDF
Jerzy K. Thieme 34-55
OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler 56-78
Społeczne koszty i efekty wyższego wykształcenia PDF
Wojciech Jarecki 79-90
Wykształcenie rodziców a kierunki studiów ich dzieci PDF
Alicja Zawistowska 91-112
Tendencje w europejskim i polskim wyższym szkolnictwie rolniczym PDF
Sławomir Podlaski 114-134
Decentralizacja przestrzenna publicznego szkolnictwa wyższego w Szwecji - zamierzenia a rzeczywiste efekty PDF
Artur Bajerski 136-143
OECD Blue Sky Research. Koncepcja wiedzy w społeczeństwie wiedzy w świetle teorii Nico Stehra PDF
Grażyna Niedbalska 144-159

Articles

Europejskie szkoły wyższe wobec wyzwań XXI wieku. Uwagi na temat debaty przy „okrągłym stole”, zorganizowanej przez Centrum Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne PDF
Adam Gałkowski 160-166
Znaczenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości w świetle nowego podejścia do akredytowania programów studiów - konferencja na Uniwersytecie Gdańskim (13 marca 2009 r.) PDF
Magdalena Dybaś 166-168
Potwierdzanie kwalifikacji - doświadczenia polskie. Informacja o zrealizowanym projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka 169-183


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo