Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości

Main Article Content

Jan Boguski

Abstrakt

Tradycyjny model uniwersytetu, oparty na autorytecie naukowca i kształceniu ogólnym, powoli traci na znaczeniu. Wpływ na to mają postępujące w szybkim tempie procesy globalizacji oraz komercjalizacji nauki i badań. W gospodarce opartej na technologii i innowacji pierwszoplanową rolę odgrywa wiedza praktyczna, techniczna oraz organizacyjna. Staje się ona podstawą rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Celem artykułu jest przedstawienie procesu przechodzenia od uniwersytetu tradycyjnego do uczelni przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Boguski, J. (2009). Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 25-33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3100
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Boguski

Jan Boguski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Autor opracowań naukowych i artykułów, m.in, na łamach "Postępów Techniki Przetwórstwa Spożywczego".

Referencje

 1. Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Corporate University... Corporate University History (http://www.cuenterprise.com/777about/cuhistory.php).
 3. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 4. Etzkowitz H , Leydesdorff L. 2000 The Dynamics of lnnovation: From National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University-
 5. lndustry-GovernmentRelations, „Research Policy”, t. 29
 6. Evans Ch. 2005 Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Geels W. F. 2005 Technological Transitions and Systems lnnovations, MPG Books Ltd., London.
 8. Goćkowski J. 1999 Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja” , Kraków.
 9. Judanow J. 1985 Parki technologiczne - zjawisko międzynarodowe, „Problemy Nauki i Techniki a Rozwój Gospodarczy” , nr 7.
 10. Kowalski-Kozyr S. 2005 Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 11. Kwiek M. 2000 Zmierzch nowoczesnego uniwersytetu (www.forumakad.pl/archiwum/2000/01/artykuly/ 08_agora.htm).
 12. Kwiek M. 2006 The University and the State, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 13. Leja K. 2003 Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 14. Lipińska-Wnuk E. 1996 Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Pawłowski K. 2004 Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 16. Polskie uczelnie... 2005 Polskie uczelnie XXI wieku, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 17. Sztejnberg A. 2008 Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski, Opole.
 18. Woźnicki J. 2007 Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.