Europejskie szkoły wyższe wobec wyzwań XXI wieku. Uwagi na temat debaty przy „okrągłym stole”, zorganizowanej przez Centrum Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne

Main Article Content

Adam Gałkowski

Abstrakt

W jakim kierunku powinna podążać, a dokąd faktycznie będzie zmierzać szkoła wyższa XXI wieku to pytanie, jakie od 1999 r., tj. od momentu podpisania Deklaracji Bolońskiej, zadaje sobie coraz więcej osób poczuwających się do odpowiedzialności za stan i rozwój szkolnictwa wyższego w Europie. Polska, jako sygnatariusz tej deklaracji, także podjęła stosowne zobowiązania. Efekty tego widać zarówno w coraz częściej organizowanych konferencjach i debatach publicznych, jak i w postępujących modyfikacjach obowiązujących przepisów prawa w naszym kraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2009). Europejskie szkoły wyższe wobec wyzwań XXI wieku. Uwagi na temat debaty przy „okrągłym stole”, zorganizowanej przez Centrum Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 160-166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3108
Dział
Articles