Znaczenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości w świetle nowego podejścia do akredytowania programów studiów - konferencja na Uniwersytecie Gdańskim (13 marca 2009 r.)

Main Article Content

Magdalena Dybaś

Abstrakt

Konferencja, zorganizowana w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, była drugą z cyklu konferencji REA (Rozwój Edukacji Akademickiej)1. Inicjatorem całego przedsięwzięcia, którego celem jest podejmowanie aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i tworzenie gruntu dla zmian w tym obszarze, jest prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. kształcenia prof. Maria Mendel, która pełniła honory gospodarza, a wspierał ją w tym prowadzący obrady prof. Tomasz Szkudlarek. Na spotkaniu gościła prof. Anna Zielińska-Głębocka - wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Akredytacyjnej, posłanka na Sejm RP - która szeroko omówiła obecną działalność PKA, m.in. rozważania nad stworzeniem wytycznych dla uczelni, dotyczących budowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości, wspomniała również o niedawnym przyjęciu PKA do Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (European Association for Ouality Assurance in Higher Education - ENQA).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dybaś, M. (2009). Znaczenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości w świetle nowego podejścia do akredytowania programów studiów - konferencja na Uniwersytecie Gdańskim (13 marca 2009 r.). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 166-168. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3109
Dział
Articles