Pressto.

Nagłowek strony

Potwierdzanie kwalifikacji - doświadczenia polskie. Informacja o zrealizowanym projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt


Zagadnienia podejmowane w projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian, chociaż dotyczą egzaminów zawodowych zdawanych przez absolwentów wszystkich typów szkół zawodowych, dobrze wpisują się w obszar problemów związanych z potwierdzaniem kwalifikacji. Potwierdzanie - czy uznawanie - kwalifikacji (oba terminy funkcjonują w literaturze i stosowane są zamiennie) znacznie wykracza poza system egzaminów zawodowych i w najbliższej przyszłości będzie dotyczyć osób legitymujących się różnymi poziomami wykształcenia (także wykształceniem wyższym) oraz kwalifikacji. Ponieważ niektóre z omówionych poniżej zagadnień były w naszym projekcie przedmiotem badań (np. grupowanie zawodów, dla których opracowano standardy kwalifikacji zawodowych), omówienie wyników projektu i sformułowane rekomendacje poprzedzę wprowadzeniem, który pozwoli Czytelnikowi umiejscowić analizowany problem w szerszej perspektywie.


Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 96 PDF - 191

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015