Od Redakcji

Main Article Content

Tomasz Sobierajski

Abstrakt

Niniejszy numer "Nauki i Szkolnictwa Wyższego" jest numerem specjalnym, dedykowanym Profesorowi Ireneuszowi Białeckiemu, jednemu z najbardziej dzisiaj uznanych socjologów polskich i zarazem specjalistów w dziedzinach związanych z nauką i szkolnictwem wyższym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobierajski, T. (2013). Od Redakcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 7-9. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1268
Dział
Articles
Biogram autora

Tomasz Sobierajski, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Sobierajski – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji Badań nad Edukacją w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem edukacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie w zawodzie oraz ideę lifelong learning. Autor m.in. monografii Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja. W tym roku ukaże się jego najnowsza książka Uczenie się przez całe życie jako Edukacyjna Forma Otwarta; ekspert Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; członek Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą, działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.