Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(42) (2013)

Numer specjalny dedykowany prof. dr. hab. Ireneuszowi Białeckiemu

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Articles

Od Redakcji PDF
Tomasz Sobierajski 7-9
Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej PDF
Jan Boguski 10-31
Stan wdrożenia modelu nauczania skoncentrowanego na studentach i studentkach na polskich uczelniach wyższych PDF
Joanna Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Kwiecień, Aleksandra Rataj, Krystian Barzykowski 32-49
Nowelizacja zasad punktowania publikacji w czasopismach naukowych i monografii naukowych PDF
Marcin Pigłowski 50-61
Studia doktoranckie w Polsce w świetle wyników konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce „Prodok 2012” PDF
Dominik Bień 62-72
Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów PDF
Anna Domaradzka, Dominika Walczak 73-94
Prawne konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę warunków do wykonywania pracy naukowej PDF
Tomasz Bakalarz 95-106
E-usługi w systemie szkolnictwa wyższego PDF
Karol Kierzkowski 107-118
Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk PDF
Martyna Sabała 119-127


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo