Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk

Main Article Content

Martyna Sabała

Abstrakt

Polska Akademia Nauk przez kilkadziesiąt lat wypracowała różne sposoby komunikowania naukowego, począwszy od komunikacji nieformalnej – konferencji, zjazdów, spotkań o charakterze naukowym – przez książki i czasopisma, po publikacje udostępniane w bibliotekach cyfrowych oraz w modelu Open Access. Celem artykułu jest analiza analogowej komunikacji naukowej i funkcjonowania PAN w kulturze konwergencji oraz wykazanie, że instytucja ta wykorzystuje najnowsze formy udostępniania wyników badań, w tym narzędzia Web 2.0. W artykule przedstawiono dane liczbowe dotyczące drukowanych publikacji naukowych PAN. Na podstawie danych rejestrowanych przez bazę Arianta, przeglądu stron internetowych instytutów, komitetów i oddziałów oraz wywiadu przeprowadzonego w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki PAN opisano rozwój cyfrowego modelu komunikacji naukowej w PAN.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sabała, M. (2013). Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 119-127. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1671
Dział
Articles
Biogram autora

Martyna Sabała, Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Absolwentka filologii polskiej i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorantka w Zakładzie Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na stanowisku bibliotekarza w Bibliotece Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Referencje

 1. Czytelnia Czasopism [online] Czytelnia Czasopism PAN [dostęp 20.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.czasopisma.pan.pl/.
 2. Ruch wydawniczy w liczbach, LVIII: 2012 [online] Czasopismo Biblioteki Narodowej [dostęp. 25.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1377611929.pdf.
 3. Ruch wydawniczy w liczbach, LVII: 2011 [online] Czasopismo Biblioteki Narodowej [dostęp. 25.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1342181669.pdf.
 4. Polska Akademia Nauk Sprawozdanie 2012 [online]
 5. Czasopismo Kancelarii PAN [dostęp 07.09.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.portalwiedzy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:sprawozdanie-pan&catid=75:publikacje&Itemid=91.
 6. Jenkins H. 2007 Kultura konwergencji: Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa.
 7. Directory of Open Access Journals [online] [dostęp 30.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://doaj.org/doaj?func=advancedSearch&addFilter=media:%22journal%22&fromYear=&currentYear=2013&from-Web=1&toYear=&uiLanguage=en&query=%28pub%3APolish%20%20pub%3AAcademy%20%20pub%3Aof%20%20pub%3ASciences%29.
 8. Czytelnia Czasopism PAN [online] Czytelnia Czasopism na witrynie Polskiej Akademii Nauk [dostęp 26.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.czasopisma.pan.pl/.
 9. Czasopisma PAN w bazie Arianta [online] Arianta [dostęp 08.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/szukaj_czasop.asp.
 10. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych [online] Witryna RCIN [dostęp 30.08.2013]. Dostępnyw World Wide Web: http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=listainst.
 11. Wójtowicz A. 2013 Ucyfrowienie – echo informacyjne – recepcja dzieła zdigitalizowanego, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2, s. 368.
 12. Repozytorium IBB PAN [online] Witryna IBB PAN [dostęp 30.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibb.waw.pl/pl/sekretariat-naukowy/komunikaty.
 13. Otwarty mandat IBB PAN [online] Witryna IBB PAN [dostęp 30.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://otwartanauka.pl/blog/2010/03/450/.
 14. Kulczycki E. 2013 Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji [online], Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [dostęp 4.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2520/1/Blogi%20i%20serwisy%20naukowe.pdf.
 15. Maryl M. 2013 Tekst spersonalizowany [online], [dostęp 4.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://tekst.maryl.org/.
 16. Świat: jak to działa? [online] [dostęp 4.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://swiat jaktodziala.blog.onet.pl/.
 17. Bunt sieci [online] [dostęp 04.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://swiat-jaktodziala.blog.onet.pl/.
 18. Bloginaukowe.org Agregator Polskich Blogów Naukowych [online] [dostęp 5.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://bloginaukowe2.blogspot.com/.
 19. Feminaria [online] cykl spotkań organizowanych przez Gender Studies, dostępne na kanale YouTube [dostęp 5.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?v=19gSY3YM3dY