E-usługi w systemie szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Karol Kierzkowski

Abstrakt

Rozwój sieci technologicznych oraz Internetu wywarł poważny wpływ na bieżące funkcjonowanie polskich uczelni wyższych. Istnienie stron internetowych, poczty elektronicznej, możliwość dokonywania płatności przez Internet oraz kształcenia na odległość za pomocą e-learningu, to niektóre ze sposobów wykorzystania Internetu w celu świadczenia usług dla studentek, studentów i pracowników szkół wyższych. Założenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego polegają przede wszystkim na zjawisku information society services, czyli świadczeniu usług w społeczeństwie opartym na wiedzy, przez nowoczesne technologie. Autor artykułu wyjaśnia podstawowe terminy i definicje związane z Internetem pod względem formalnym, prawnym, technologicznym i użytkowym. Wiele uwagi poświęca funkcjonowaniu uniwersyteckich systemów obsługi studiów (USOS), na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kierzkowski, K. (2013). E-usługi w systemie szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 107-118. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1670
Dział
Articles
Biogram autora

Karol Kierzkowski, Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorant w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Współpracownik Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: prawo informatyczne, prawo Internetu, prawa człowieka, ochrona praw człowieka, bioetyka.

Referencje

  1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., 2008 E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Gdańsk.
  2. Iszkowski W., Konarski X., 2003 Elektroniczne usługi, „Rzeczpospolita”, nr 53.
  3. Jacyszyn J., 1999 Elektroniczne czynności prawne, „PPH”, nr 7.
  4. Juszczyk S., 2003 Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń.
  5. Konarski X., 2002 Internet i prawo w praktyce, Warszawa.
  6. Kubiak M., 2000 Wirtualna edukacja, Warszawa.
  7. Podrecki P., 2006 Prawo Internetu, Warszawa.
  8. Strony internetowe:
  9. www.parp.gov.pl.
  10. www.usos.edu.pl.