Studia doktoranckie w Polsce w świetle wyników konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce „Prodok 2012”

Main Article Content

Dominik Bień

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wyników konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce – Prodok 2012 – w podziale na wyodrębnione obszary (zabezpieczenie socjalne, wspieranie aktywności młodego naukowca, wpływ doktorantów na proces kształcenia, samorządność, inne). Przedstawiono też rekomendacje zmian, mogące przyczynić się do poprawy jakości kształcenia oraz warunków materialnych doktorantów na polskich uczelniach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bień, D. (2013). Studia doktoranckie w Polsce w świetle wyników konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce „Prodok 2012”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 62-72. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1667
Dział
Articles
Biogram autora

Dominik Bień, Uniwersytet Gdański

Doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komisji Rewizyjnej (2010) i Zarządu (2011) w Krajowej Reprezentacji Doktorantów; przedstawiciel doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2012). Zainteresowania badawcze: samorządność studentów i doktorantów, i jej wpływ na zmiany w uczelniach wyższych, myśl polityczna polskiej opozycji w latach 1976–1989.