Konsultatywność w projektowaniu reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie Ustawy 2.0
PDF

Słowa kluczowe

reforma szkolnictwa wyższego
Ustawa 2.0
konsultacje społeczne

Jak cytować

Dziedziczak-Foltyn, A. (2018). Konsultatywność w projektowaniu reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie Ustawy 2.0. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 199–218. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.10

Abstrakt

Celem artykułu jest zarysowanie okoliczności powstawania Ustawy 2.0 w latach 2015–2017. Można go potraktować jako studium przypadku ukazujące interesujące procesy konsultowania przygotowywanego wówczas nowego prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego. Proponowana w tekście analiza odnosi się do tzw. fazy prelegislacyjnej, tj. fazy konceptualnej związanej z zapoczątkowaniem zmian oraz fazy konsultacyjnej w trakcie opracowywania projektu ustawy. Tekst ma być próbą weryfikacji tezy o spełnieniu przez decydentów w przypadku prac nad Ustawą 2.0 wymogów konsultatywności rozumianej w kategoriach zdolności do przeprowadzania konsultacji społecznych zgodnych z zasadami rekomendowanymi w teorii i w praktyce.

https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.10
PDF

Bibliografia

Dziedziczak-Foltyn, A. (2017). Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej: Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990-2015), Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Goetz, K.H. i Zubek, R. (2005). Stanowienie prawa w Polsce: Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa. Warszawa: Ernst & Young.

Górniak, J. (2017). Ustawa 2.0: Partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 129–146.

Kopińska, G. (2014). Jakość konsultacji publicznych rządowych projektów ustaw. W: G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski i M.M. Wiszowaty. Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Makowski, G. (2014). Konsultacje publiczne – uregulowania prawne a praktyka. INFOS Biuro Analiz Sejmowych. 20(180): 1–4.

Patyra, S. (2014). Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw – zarys problemu. Studia Iuridica Lublinensia. 22: 497–510.

Strony internetowe

http://wgospodarce.pl/informacje/45839-rzadkosc-reformowanym-podoba-sie-reforma [31.01.2018].

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1072043,gowin-ustawa-2-0.html [31.01.2018].

http://www.pulshr.pl/edukacja/piotr-m-ller-nie-widze-wiekszych-zagrozen-dla-ksztaltuustawy-konstytucja-dla-nauki-jest-szansa-dla-uczelni,50847.html [7.02.2018].

https://nkn.gov.pl/projekt-ustawy-po-konsultacjach-spolecznych-prezentacja/ [31.02.2018].

https://nkn.gov.pl/rada-narodowego-kongresu-nauki-podsumowanie/ [31.01.2018].

https://nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/NKN-KR-broszura.pdf [31.01.2018].

https://wpolityce.pl/polityka/363135-nasz-wywiad-aleksander-temkin-przygotowana-reforma-szkolnictwa-wyzszego-to-maskarada-i-brudny-deal-gowina-z-establishmentem-i-rektorami [31.01.2018].

https://wpolityce.pl/polityka/377711-jaroslaw-gowin-zaprezentowal-nowa-wersje-projektu-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym-to-ustawa-inna-niz-wszystkie-sprawdz-szczegoly [31.01.2018].

https://wpolityce.pl/polityka/383320-wazny-list-prawie-150-naukowcow-do-ministra-gowina-rewolucja-ktora-przygotowali-tworcy-tzw-konstytucji-dla-nauki-grozi-nieobliczalnymi- konsekwencjami [26.02.2018].

https://www.rcl.gov.pl/book/141-czym-s%C4%85-konsultacje-publiczne [31.01.2018].

Koncepcja usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz oceny skutków regulacji, Projekt z dnia 26 lutego 2013 r., s. 2, 6, https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/foto/2013/proces-legislacyjny---koncepcja.pdf [31.01.2018].

MAiC. Siedem Zasad Konsultacji. https://www.gov.pl/documents/31305/0/7_zasad_30-04.pdf/ee8a74ef-0f85-7fa5-fd00-abc105fd9067 [31/01/2018].

MNiSW, http://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-reformie [24.02.2018].

MNiSW, http://konstytucjadlanauki.gov.pl/harmonogram-konsultacji [31.01.2018].

MNiSW, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27992%2Cgowin-przedstawilprojekt-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-po [31.01.2018].

MNiSW, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28408%2Cgowin-rozmawialemz-prezesem-kaczynskim-o-ustawie-20.html [25.02. 2018].

MNiSW, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28436,gowin-nie-ma-zagrozen-dlarealizacji-konstytucji-dla-nauki.html [26.02.2018].

MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/gowin-ustawa-2-0-jest-wpierwszej-kolejnosci-dla-studentow.html [31.01.2018].

MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-pokonsultacjach-jaroslaw-gowin-prezentuje-efekt-kolejnych-czterech-miesiecy-prac-nadreforma.html [31.01.2018].

MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-prezentujemy-pomysly-zwyciezcow.html [31.01.2018].

MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-co-dalej-listwicepremiera-jaroslawa-gowina.html [31.01.2018].

MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/ [2.01.2018].

MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie.html [31.01.2018].

ON, http://obywatelenauki.pl/2018/01/komentarz-do-projektu-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-drugie-podejscie/ [31.01.2018].

PAP, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27992%2Cgowin-przedstawil-projekt-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-po [31.01.2018].

PAP, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C414283%2Cszef-krasp-w-pracachnad-ustawa-o-uczelniach-dazmy-do-kompromisow.html [31.01.2018]

PSRP, https://psrp.org.pl/studenci-poparli-konstytucje-dla-nauki/ [31.01.2018].

RCL, https://www.rcl.gov.pl/opisy/book/1210-konferencja-uzgodnieniowa [31.01.2018].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.