Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(51) (2018)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Uczelnie badawcze: Geografia produkcji wiedzy w kontekście koncentracji zasobów i akumulacji prestiżu PDF
Marek Kwiek 7-14

Artykuły

Rodzaje kapitalizmu akademickiego i uniwersytetów przedsiębiorczych. O przeszłych badaniach i trzech eksperymentach myślowych PDF
Bob Jessop 17-44
Rady powiernicze w szkolnictwie wyższym PDF
Dominik Antonowicz 45-68
Kultura Lean Management w polskich szkołach wyższych (wyniki badań pilotażowych) PDF
Justyna Maciąg 69-95
Edukacyjna bańka? Zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego PDF
Radosław Rybkowski 97-115
Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych PDF
Aleksandra Rzyska 117-139

Gra peryferyjna-dyskusja

Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności PDF
Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki 143-161
Między autonomią a podporządkowaniem. Problemy metodologiczne analizy (pół)peryferyjnych systemów nauki PDF
Jakub Krzeski, Krystian Szadkowski 163-173
Uciec, ale dokąd… PDF
Dominik Antonowicz 175–181
Wymiary zależności a formy autonomii i autarkii polskiej politologii: Odpowiedź na komentarze PDF
Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki 183–196

Raporty z badań

Konsultatywność w projektowaniu reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie Ustawy 2.0 PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn 199–218
Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków PDF
Marek Rocki 219-239


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo