Uciec, ale dokąd…
PDF

Słowa kluczowe

gra peryferyjna
centrum
peryferia
nauki społeczne

Jak cytować

Antonowicz, D. (2018). Uciec, ale dokąd…. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 175–181. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.8

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi jeden z głosów w dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów rodukcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autor skupia się w nim na scenariuszach wyswobodzenia się przez polskie nauki społeczne z (pół)peryferii globalnej nauki, jednocześnie podejmując kwestię arunków możliwości zerwania z istniejącym stanem zależności polskiej nauki od systemów entralnych.

https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.8
PDF

Bibliografia

Antonowicz, D. (2015). Między siłą globlanych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.

Nye, J. (2004). Soft Power and Higher Education. W: J. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (33–60). New York: Public Affairs.

Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne: Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wallerstein, I.M. (2004). World-systems analysis: An introduction. Durham: Duke University Press.

Yang, R. (2010). Soft power and higher education: An examination of China’s Confucius Institutes. Globalisation, Societies and Education. 8(2): 235–245.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.