Uciec, ale dokąd…

Main Article Content

Dominik Antonowicz

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi jeden z głosów w dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów rodukcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autor skupia się w nim na scenariuszach wyswobodzenia się przez polskie nauki społeczne z (pół)peryferii globalnej nauki, jednocześnie podejmując kwestię arunków możliwości zerwania z istniejącym stanem zależności polskiej nauki od systemów entralnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antonowicz, D. (2018). Uciec, ale dokąd…. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 175–181. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.8
Dział
Gra peryferyjna-dyskusja
Biogram autora

Dominik Antonowicz

kierownik Zakładu Socjologii Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem polityki publicznej w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza ewaluacją badań naukowych, a także ustrojem i zarządzeniem instytucjami akademickimi. Pracował w School of Public Policy, University of Birmingham (UK), Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) na University of Porto. Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polski („Start” oraz „Kolumb”). Od 2010 roku jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Auotor książki Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian (2015).

Referencje

  1. Antonowicz, D. (2015). Między siłą globlanych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo UMK.
  2. Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.
  3. Nye, J. (2004). Soft Power and Higher Education. W: J. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (33–60). New York: Public Affairs.
  4. Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne: Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Wallerstein, I.M. (2004). World-systems analysis: An introduction. Durham: Duke University Press.
  6. Yang, R. (2010). Soft power and higher education: An examination of China’s Confucius Institutes. Globalisation, Societies and Education. 8(2): 235–245.