Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków
PDF

Słowa kluczowe

absolwenci
jakość kształcenia
polska komisja akredytacyjna
szkolnictwo wyższe

Jak cytować

Rocki, M. (2018). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 219–239. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego tekstu jest skonfrontowanie ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 wybranych kierunków atypowych prowadzonych jako studia II stopnia z opiniami i informacjami zawartymi w raportach z wizytacji oraz w uchwałach Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Takie zestawienie posłuży do weryfikacji hipotezy głoszącej, że raporty i oceny PKA nie zawsze zawierają informacje, które mogłyby być pożyteczne w wyborze kierunku studiów.

https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11
PDF

Bibliografia

European Consortium for Accreditation in Higher Education. (2013). Assessment report: European Master of Law and Economics. https://www.eurashe.eu/library/quality-he/JOQAR_Pannel%20Report%20EMLE.pdf [10.06.2018].

Kistryn, S. i in. (2017). Tradycja akademicka i „postępowa zachowawczość”. Forum Akademickie. 7–8. https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/07-08/tradycja-akademicka-i-postepowa-zachowawczosc/ [10.06.2018].

Strony internetowe

https://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-revelance_pl [10.06.2018].

https://www.ela.nauka.gov.pl [10.06.2018].

https://www.eqar.eu [10.06.2018].

https://www.pka.edu.pl [10.06.2018].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.