Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków

Main Article Content

Marek Rocki

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego tekstu jest skonfrontowanie ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 wybranych kierunków atypowych prowadzonych jako studia II stopnia z opiniami i informacjami zawartymi w raportach z wizytacji oraz w uchwałach Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Takie zestawienie posłuży do weryfikacji hipotezy głoszącej, że raporty i oceny PKA nie zawsze zawierają informacje, które mogłyby być pożyteczne w wyborze kierunku studiów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rocki, M. (2018). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 219-239. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Marek Rocki

ekonometryk, senator i rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008–2015 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Referencje

  1. European Consortium for Accreditation in Higher Education. (2013). Assessment report: European Master of Law and Economics. https://www.eurashe.eu/library/quality-he/JOQAR_Pannel%20Report%20EMLE.pdf [10.06.2018].
  2. Kistryn, S. i in. (2017). Tradycja akademicka i „postępowa zachowawczość”. Forum Akademickie. 7–8. https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/07-08/tradycja-akademicka-i-postepowa-zachowawczosc/ [10.06.2018].
  3. Strony internetowe
  4. https://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-revelance_pl [10.06.2018].
  5. https://www.ela.nauka.gov.pl [10.06.2018].
  6. https://www.eqar.eu [10.06.2018].
  7. https://www.pka.edu.pl [10.06.2018].