Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności

Main Article Content

Tomasz Warczok
Tomasz Zarycki

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy streszczają w nim jednocześnie najważniejsze kwestie poruszane w książce: relacyjne podejście do badań nauki inspirowane pracami Pierra Bourdieu i Immanuela Wallersteina, jak również dualny charakter polskich nauk politycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Warczok, T., & Zarycki, T. (2018). Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 143-161. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.6
Dział
Gra peryferyjna-dyskusja
Biogramy autorów

Tomasz Warczok

socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Zespołu Studiów nad Peryferyjnością w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w pismach: Current Sociology, Polish Sociological Review, Kultura i Społeczeństwo czy Studia Socjologiczne. Ostatnio współautor książek: Granice symboliczne: Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych (2013) oraz Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu (2014).

Tomasz Zarycki

socjolog, geograf społeczny, profesor i dyrektor w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w pismach: Current Sociology, Geoforum, East European Politics and Societies, Europe-Asia Studies czy Theory and Society. Autor m.in. książek: Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (2014) oraz (wspólnie z Rafałem Smoczyńskim) Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej  przestrzeni społecznej (2017).

Referencje

 1. Babones, S.J. (2017). American tianxia: Chinese money, American power, and the end of history. Bristol: Policy Press.
 2. Babones, S.J. i Babcicky, P. (2011). Russia and East-Central Europe in the modern world-system: A structuralist perspective. Referat wygłoszony w ramach 10th Biennial Conference of the Australasian Association for Communist and Post-Communist Studies. http://hdl.handle.net/2123/8065 [10.04.2018].
 3. Backhouse, R. i Fontaine, P. (2010). The history of the social sciences since 1945. Cambridge–New York: Cambridge University Press.
 4. Bockman, J.K. i Eyal, G. (2002). Eastern Europe as a laboratory for economic knowledge: The transnational roots of neoliberalism. American Journal of Sociology. 108(2): 310–352.
 5. Boncourt, T. (2008). Is European Political Science different from European Political Sciences? A comparative study of the european journal of political research, political studies and the revue française de science politique 1973–2002. European Political Science. 7(3): 366–381.
 6. Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production (1 ed.). New York: Columbia University Press.
 7. Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki. Kraków: Universitas.
 8. Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 9. Bucholc, M. (2016). Sociology in Poland – To Be Continued? London: Palgrave Macmillan.
 10. Ehrlich, S. (1974). Władza i interesy: Studium struktury politycznej kapitalizmu. Warszawa: PWN.
 11. Gingras, Y. i Heilbron, J. (2009). 12. L’internationalisation de la recherche en sciences sociales et humaines en Europe (1980-2006). W: G. Sapiro (red.), L’espace intellectuel en Europe, XIXe -XXe siècles (359–388). Paris: La Découverte.
 12. Heilbron, J. (2010). Structure and dynamics of the world system of translation. https://ddd.uab.cat/pub/1611/1611_a2015n9/1611_a2015n9a4/Heilbron.pdf [10.04.2018].
 13. Jacobs, R.N. i Townsley, E.R. (2011). The space of opinion: Media intellectuals and the public sphere. New York: Oxford University Press.
 14. Keim, W. (2010). Pour un modèle centre-périphérie dans les sciences sociales Aspects problématiques des relations internationales en sciences sociales. Revue d’anthropologie des connaissances. 11(3): 570–598.
 15. Koryś, P. (b.d.). Podróż z peryferii na peryferie. http://e-civitas.pl/podroz-z-peryferii-na-peryferie/ [10.04.2018].
 16. Mosbah-Natanson, S. i Gingras, Y. (2014). The globalization of social sciences? Evidence from a quantitative analysis of 30 years of production, collaboration and citations in the social sciences (1980–2009). Current Sociology. 62(5): 626–646.
 17. Norris, P. (1997). Towards a more cosmopolitan political science? Journal of Political Research. 31(1–2): 17–34.
 18. Pollak, M. (1979). Paul F. Lazarsfeld, fondateur d’une multinationale scientifique. Actes de la recherche en sciences sociales (Paris). 25: 45–60.
 19. Rokkan, S. i Urwin, D.W. (1983). Economy, territory, identity. London: Sage.
 20. Sapiro, G. (2012). Traduire la littérature et les sciences humaines: conditions et obstacles. Paris: Ministère de la culture, Secrétariat général, Département des études, de la prospective et des statistiques, DEPS.
 21. Sułek, A. (2011). Obrazy z życia socjologii w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 22. Wacquant, L. (2012). Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, przeł. A. Kowalczyk i K. Szadkowski. Praktyka Teoretyczna. 5: 129–151.
 23. Wallerstein, I.M. (1991). Geopolitics and geoculture: essays on the changing world-system. Cambridge–New York–Paris: Cambridge University Press–Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
 24. Wallerstein, I.M. (2003). The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press.
 25. Wallerstein, I.M. (2011). Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press.
 26. Warczok, T. i Zarycki, T. (2016). Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.