Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności
PDF

Słowa kluczowe

gra peryferyjna
centrum
peryferia
nauki polityczne
Bourdieu
Wallerstein

Jak cytować

Warczok, T., & Zarycki, T. (2018). Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 143–161. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.6

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy streszczają w nim jednocześnie najważniejsze kwestie poruszane w książce: relacyjne podejście do badań nauki inspirowane pracami Pierra Bourdieu i Immanuela Wallersteina, jak również dualny charakter polskich nauk politycznych.

https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.6
PDF

Bibliografia

Babones, S.J. (2017). American tianxia: Chinese money, American power, and the end of history. Bristol: Policy Press.

Babones, S.J. i Babcicky, P. (2011). Russia and East-Central Europe in the modern world-system: A structuralist perspective. Referat wygłoszony w ramach 10th Biennial Conference of the Australasian Association for Communist and Post-Communist Studies. http://hdl.handle.net/2123/8065 [10.04.2018].

Backhouse, R. i Fontaine, P. (2010). The history of the social sciences since 1945. Cambridge–New York: Cambridge University Press.

Bockman, J.K. i Eyal, G. (2002). Eastern Europe as a laboratory for economic knowledge: The transnational roots of neoliberalism. American Journal of Sociology. 108(2): 310–352.

Boncourt, T. (2008). Is European Political Science different from European Political Sciences? A comparative study of the european journal of political research, political studies and the revue française de science politique 1973–2002. European Political Science. 7(3): 366–381.

Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production (1 ed.). New York: Columbia University Press.

Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki. Kraków: Universitas.

Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bucholc, M. (2016). Sociology in Poland – To Be Continued? London: Palgrave Macmillan.

Ehrlich, S. (1974). Władza i interesy: Studium struktury politycznej kapitalizmu. Warszawa: PWN.

Gingras, Y. i Heilbron, J. (2009). 12. L’internationalisation de la recherche en sciences sociales et humaines en Europe (1980-2006). W: G. Sapiro (red.), L’espace intellectuel en Europe, XIXe -XXe siècles (359–388). Paris: La Découverte.

Heilbron, J. (2010). Structure and dynamics of the world system of translation. https://ddd.uab.cat/pub/1611/1611_a2015n9/1611_a2015n9a4/Heilbron.pdf [10.04.2018].

Jacobs, R.N. i Townsley, E.R. (2011). The space of opinion: Media intellectuals and the public sphere. New York: Oxford University Press.

Keim, W. (2010). Pour un modèle centre-périphérie dans les sciences sociales Aspects problématiques des relations internationales en sciences sociales. Revue d’anthropologie des connaissances. 11(3): 570–598.

Koryś, P. (b.d.). Podróż z peryferii na peryferie. http://e-civitas.pl/podroz-z-peryferii-na-peryferie/ [10.04.2018].

Mosbah-Natanson, S. i Gingras, Y. (2014). The globalization of social sciences? Evidence from a quantitative analysis of 30 years of production, collaboration and citations in the social sciences (1980–2009). Current Sociology. 62(5): 626–646.

Norris, P. (1997). Towards a more cosmopolitan political science? Journal of Political Research. 31(1–2): 17–34.

Pollak, M. (1979). Paul F. Lazarsfeld, fondateur d’une multinationale scientifique. Actes de la recherche en sciences sociales (Paris). 25: 45–60.

Rokkan, S. i Urwin, D.W. (1983). Economy, territory, identity. London: Sage.

Sapiro, G. (2012). Traduire la littérature et les sciences humaines: conditions et obstacles. Paris: Ministère de la culture, Secrétariat général, Département des études, de la prospective et des statistiques, DEPS.

Sułek, A. (2011). Obrazy z życia socjologii w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wacquant, L. (2012). Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, przeł. A. Kowalczyk i K. Szadkowski. Praktyka Teoretyczna. 5: 129–151.

Wallerstein, I.M. (1991). Geopolitics and geoculture: essays on the changing world-system. Cambridge–New York–Paris: Cambridge University Press–Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Wallerstein, I.M. (2003). The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press.

Wallerstein, I.M. (2011). Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press.

Warczok, T. i Zarycki, T. (2016). Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.