Wymiary zależności a formy autonomii i autarkii polskiej politologii: Odpowiedź na komentarze

Main Article Content

Tomasz Warczok
Tomasz Zarycki

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi jeden z głosów w dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy odpowiadają w nim na dwa głosy polemiczne w dyskusji, skupiając się na zagrożeniach materialistycznej korekty teorii Pierre’a Bourdieu i hegemonicznej pozycji inteligencji jako czynnika kształtującego polskie pole nauk społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Warczok, T., & Zarycki, T. (2018). Wymiary zależności a formy autonomii i autarkii polskiej politologii: Odpowiedź na komentarze. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 183–196. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.9
Dział
Gra peryferyjna-dyskusja
Biogramy autorów

Tomasz Warczok

socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Zespołu Studiów nad Peryferyjnością w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w pismach: Current Sociology, Polish Sociological Review, Kultura i Społeczeństwo czy Studia Socjologiczne. Ostatnio współautor książek: Granice symboliczne: Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych (2013) oraz Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu (2014).

Tomasz Zarycki

socjolog, geograf społeczny, profesor i dyrektor w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w pismach: Current Sociology, Geoforum, East European Politics and Societies, Europe-Asia Studies czy Theory and Society. Autor m.in. książek: Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (2014) oraz (wspólnie z Rafałem Smoczyńskim) Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej (2017).

Referencje

 1. Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 2. Antonowicz, D. (2018). Uciec, ale dokąd…. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(51): 173–179.
 3. Bourdieu, P. (1996). The state nobility: Elite schools in the field of power. Stanford, CA: Stanford University Press.
 4. Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki. Kraków: Universitas.
 5. Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 6. Bourdieu, P. (2009). O telewizji: Panowanie dziennikarstwa, przeł. A. Ziółkowska i K. Sztandar-Sztanderska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Burawoy, M. (2005). For Public Sociology. American Sociological Review. 70(1): 4–28.
 8. Burawoy, M. (2018). The Poverty of Philosophy: Marx Meets Bourdieu. W: T. Medvetz i J.J. Sallaz (red.), The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Oxford: Oxford University Press.
 9. Casanova, P. (2017). Światowa republika literatury, przeł. E. Gałuszka i A. Turczyn. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 10. Dębska, H. (2016). Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym: Homo Academicus na rynku. W: T. Zarycki (red.), Polska jako peryferie (221–240). Warszawa: Wydawnictw Naukowe „Scholar”.
 11. Domański, T., Stępień-Kuczyńska, A. i Włodarska-Frykowska, A. (red.). (2016). Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 12. Gingras, Y. (2002). Les formes spécifiques de l’internationalité du champ scientifique. Actes de la recherche en sciences sociales. 141–142 : 31–45.
 13. Gingras, Y. (2013). Les dérives de l’évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie. Paris: Raisons d’agir.
 14. Heilbron, J., Boncourt, T. i Timans, R. (2018). The European Research Area in the Social and Human Sciences: Between National Closure and American Hegemony. W: J. Heilbron, G. Sora i T. Boncourt (Red.), The Social and Human Sciences in Global Power Relations (153–181). London: Palgrave Macmillan.
 15. Jasiecki, K. (2013). Kapitalizm po polsku: Między modernizacją a peryferiami polskimi. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 16. Karran, T. i Mallinson, L. (2017). Academic Freedom in the U.K.: Legal and Normative Protection in a Comparative Context. Report for the University and College Union.
 17. Lincoln: University of Lincoln.
 18. Kostera, M. (2018). Nieodparta erotyka kości. https://nowyobywatel.pl/2018/06/07/nieodparta-erotyka-kosci/ [10.06.2018].
 19. Krzeski, J. i Szadkowski, K. (2018). Między autonomią a podporządkowaniem: Problemy metodologiczne analizy (pół)peryferyjnych systemów nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(51): 161-171.
 20. Kwiek, M. (2012). Changing higher education policies: From the deinstitutionalization to the reinstitutionalization of the research mission in Polish universities. Science and Public Policy. 39(5): 641–654.
 21. Sapiro, G. (2012). Traduire la littérature et les sciences humaines: conditions et obstacles. Paris: Ministère de la culture, Secrétariat général, Département des études, de la prospective et des statistiques, DEPS.
 22. Wallerstein, I.M. (2004). Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz i A.W. Jelonek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 23. Wallerstein, I.M. (2011). Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press.
 24. Warczok, T. i Zarycki, T. (2014). Bourdieu recontextualized: Redefinitions of western critical thought in the periphery. Current Sociology Current Sociology. 62(3): 334–351.
 25. Warczok, T. i Zarycki, T. (2016). Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 26. Zarycki, T. i Warczok, T. (2014). Hegemonia inteligencka: Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy - perspektywa „długiego trwania. Kultura i Społeczeństwo. 4: 27–49.