Uczelnie badawcze: Geografia produkcji wiedzy w kontekście koncentracji zasobów i akumulacji prestiżu

Main Article Content

Marek Kwiek

Abstrakt

Uczelnie badawcze: Geografia produkcji wiedzy w kontekście koncentracji zasobów i akumulacji prestiżu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiek, M. (2018). Uczelnie badawcze: Geografia produkcji wiedzy w kontekście koncentracji zasobów i akumulacji prestiżu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 7-14. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.0
Dział
Wprowadzenie
Biogram autora

Marek Kwiek, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab., dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Od piętnastu lat prowadzi rozległe międzynarodowe badania szkolnictwa wyższego. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki szkolnictwa wyższego (OECD, KE, Rada Europy, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 50 międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Publikuje przede wszystkim w obiegu międzynarodowym, m.in. w Science and Public Policy, Comparative Education Review, Higher Education czy Studies in Higher Education. Autor 180 artykułów, ostatnie monografie to: Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (2019), Uniwersytet w dobie przemian: Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (2015), Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism (2013) i Transformacje uniwersytetu: Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie 14 (2010). Członek rad redakcyjnych prestiżowych czasopism międzynarodowych: Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal, British Educational Research Journal i European Journal of Higher Education. W latach 2012–2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 roku otrzymał subsydium profesorskie w programie MISTRZ (FNP).

Referencje

  1. Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian: Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Kwiek, M. (2018). Ustawa 2.0 a mierzalność i porównywalność osiągnięć naukowych. Nauka. 1: 65–86.
  3. Kwiek, M. (2019). Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity. London–New York: Routledge.
  4. Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A. i Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.