Edukacyjna bańka? Zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego
PDF

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone
kredyt studencki
polityka wobec szkolnictwa wyższego
analiza dyskursu

Jak cytować

Rybkowski, R. (2018). Edukacyjna bańka? Zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 97–115. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.4

Abstrakt

Od roku 2004 łączne zadłużenie Amerykanów z tytułu zaciągniętych kredytów studenckich wzrosło o ponad bilion dolarów. „Edukacyjna bańka”, jak bywa określane to zjawisko, stało się dla uczelnianej administracji i dla polityków problemem, który wymaga interwencji władz publicznych. Przedstawiana w artykule problematyka jest warta zainteresowania, bo stanowi bardzo dobrą ilustrację czterech głównych problemów: definiowania polityki wobec szkolnictwa wyższego jako części szerszej polityki publicznej; wykorzystania kredytów studenckich jako metody wspierania dostępności do wyższej edukacji; obecności i znaczenia dyskursu (i analizy dyskursu) w tworzeniu i badaniu polityki wobec szkolnictwa wyższego; oraz znaczenia badań innych systemów szkolnictwa wyższego dla przygotowania skutecznych polskich rozwiązań. Budowanie polityki opartej na dowodach (evidence-based policy) oznacza także konieczność krytycznej oceny rozwiązań przyjętych za granicą, by móc zrozumieć przyczyny tamtejszych sukcesów i niepowodzeń. Także i po to, by przekonać się o tym, czego należy unikać.
https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.4
PDF

Bibliografia

Almond G.A., Powell Jr., G.B., Strøm K. i Dalton R.J. (2003). Comparative Politics Today: A World View (7 ed.). New York: Longman.

Altheide, D. (1993). Electronic Media and State Control: The case of Azscam. The Sociological Quarterly. 34(1): 53–69.

Altheide, D. (1997). The News Media, the Problem Frame, and the Production of Fear. The Sociological Quarterly 46(4): 649–668.

Antonowicz, D. i Gorlewski, B. (2011). Demograficzne tsunami: Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku. Warszawa: Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa. http://instytutsokratesa.pl/pliki/Demograficzne_Tsunami_Instytut_Sokratesa.pdf [26.01.2018].

Birkland, T.A. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (3 ed.). New York: Routledge.

Bleemer, Z., Brown, M., Lee, D., Strair, K. i van der Klaauw, W. (2017). Echoes of Rising Tuition in Students’ Borrowing, Educational Attainment, and Homeownership in Post-Recession America. Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 820.

Bugaj, J. i Rybkowski, R. (2015). Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia – analiza finansowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 74(1): 687–696.

Deptuła, T. (2014). Kredyty studenckie w USA coraz trudniejsze do spłacenia. Rzeczpospolita. 18 sierpnia. http://www.rp.pl/artykul/1133746-Kredyty-studenckie-w-USA-coraztrudniejsze-do-splacenia.html [10.01.2018].

Duszczyk, M. (2017). O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 259–266.

Edmiston, K.D., Brooks, L. i Shepelwich, S. (2013). Student Loans: Overview and Issues (Update). The Federal Reserve Bank of Kansas City Research Papers 12–05.

Federal Reserve Bank of New York. Center for Microeconomic Data. (b.d.). https://www.newyorkfed.org/microeconomics/databank.html [26.01.2018].

Flint, C. (2006). Introduction to Geopolitics Tensions, Conflicts and Resolutions. New York: Routledge.

Foroohar, R. (2017). The US college debt bubble is becoming dangerous. The Financial Times 9 kwietnia. https://www.ft.com/content/a272ee4c-1b83-11e7-bcac-6d03d067f81f [26.01.2018].

Frotman, S. (2017). Prepared Remarks of Seth Frotman, Assistant Director and Student Loan Ombudsman, Consumer Financial Protection Bureau Before the California State Senate Banking and Financial Institutions Committee. http://files.consumerfinance.gov/f/documents/201703_cfpb_Frotman-Testimony-CA-Senate-Banking-Committee. pdf [26.01.2018].

Gerson, L. (2015). Public Policy Making: Process and Principles (3 ed.). New York: Routledge.

Glinka, K. (2008). Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości. W: D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Szczecin: Katedra Mikroekonomii US. Higher Education Act, P.L. No. 89–329.

Jajszczyk, A. (2017). Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 77–90.

Johnson, J. (2006). Consequences of Positivism: A Pragmatist Assessment. Comparative Political Studies. 39(2): 224–252.

Johnson, J. (2002). How Conceptual Problems Migrate: Rational Choice, Interpretation, and the Hazards of Pluralism. Annual Review of Political Science. 5: 223–248.

Johnson, J. (2010). What Rationality Assumption? Or, How ‘Positive Political Theory’ Rests on a Mistake. Political Studies. 58(2): 282–299.

St. John, E.P. i Parsons, M.D. (2004). Introduction. W: E.P. St. John i M.D. Parsons (red.), Public Funding of Higher Education, Changing Contexts and New Rationales (1–16). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kelly, K. (2017). Investing in the Pain of Student Debt Is a Tough but Tempting Play. The New York Times. 9 lutego. https://www.nytimes.com/2017/02/09/business/dealbook/investing-in-the-pain-of-student-debt-is-a-tough-but-tempting-play.html [26.01.2018].

Kreighbaum, A. (2018). Questions About Student Aid Debit Card. Inside Higher Education. 25 stycznia https://www.insidehighered.com/news/2018/01/25/consumer-groups-scrutinize-prepaid-student-aid-card-program [26.01.2018].

Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J, Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kwiek, M. (2010). Transformacje Uniwersytetu: Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

National Center for Education Statistics. The Condition of Education. Washington: U.S. Government Printing Office [wydawnictwo seryjne].

National Center for Education Statistics. The Digest of Education. Washington: Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education [wydawnictwo seryjne].

Pasque, P.A. (2010). American Higher Education, Leadership, and Policy: Critical Issues and the Public Good. New York: Palgrave Macmillan.

Prajsnar, A. (2017). Studenckie zadłużenie Amerykanów trzy razy większe od PKB Polski. To może zachwiać USA. Forsal.pl. 29 marca. http://forsal.pl/artykuly/1030687,studenckie-zadluzenie-amerykanow-trzy-razy-wieksze-od-pkb-polski-to-moze-zachwiac-usa.html [10.01.2018].

Rybkowski, R. (2010). Empty Promises, Empty Wallets, Pockets Full of Debts. Politeja. 13: 251–265.

Rybkowski, R. (2011). Upadek stopni/ Stopnie upadku: Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rybkowski, R. (2012). Ziemią i pieniędzmi: Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787–1890. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Rybkowski, R. (2014). Between Equity and Opportunity: The Decline of the Great Equalizer. W: M. Grabowski, K. Kozák i G. Tóth (red.), The United States as Divided Nation: Past and Present (119–132). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Sendrowicz, B. (2012). Kłopotliwy kredyt: Studenci nie mają na spłatę pożyczek na studia. Wyborcza.pl. 9 września. http://wyborcza.pl/1,76842,12451570,Klopotliwy_kredyt_Studenci_nie_maja_na_splate_pozyczek.html [10.01.2018].

Shanahan, Th., Axelrod, P., Desau Trilokekar, R. i Wllen, R. (2016). Policy-making in higher education: is a ‘theory of everything’ possible? W: J.M. Case i J. Huisman (red.), Researching Higher Education: International perspectives on theory, policy and practice (132–149). London: Routledge.

Stiglitz, J.E. (2015). The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them. New York: W.W. Norton Company.

Sułkowski, Ł. (2017). „Fuzjomania” akademicka: Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów? Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 173–188.

Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne: Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Theiss, M. (2013). Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. 22(3): 99–114.

Thompson, D. (2017). This Is the Way the College ‘Bubble” Ends. The Atlantic. 26 lipca. https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/07/college-bubble-ends/534915/ [26.01.2018].

Tight, M. (2003). Researching Higher Education: Issues and Approaches. Maidenhead: Open University Press & McGraw-Hill Education.

Wordliczek, Ł. (2013). Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Żylicz, M. (2009). Z czwartej setki. Forum Akademickie. 7–8. https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2009/07-08/32_z_czwartej_setki.html [26.01.2018].