O sposobach finansowania działalności naukowo-dydaktycznej szkół wyższych w Polsce
PDF

Jak cytować

Marciniak, Z. (2014). O sposobach finansowania działalności naukowo-dydaktycznej szkół wyższych w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 7–18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1589

Abstrakt

Rozmowa z dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010–2012
PDF