O sposobach finansowania działalności naukowo-dydaktycznej szkół wyższych w Polsce

Main Article Content

Zbigniew Marciniak

Abstrakt

Rozmowa z dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010–2012

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marciniak, Z. (2014). O sposobach finansowania działalności naukowo-dydaktycznej szkół wyższych w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1589
Dział
Articles
Biogram autora

Zbigniew Marciniak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Zajmował wiele stanowisk w administracji państwowej, uniwersyteckiej i w organizacjach międzynarodowych. Był m.in. wiceministrem Edukacji Narodowej, szefem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dyrektorem Instytutu Matematyki UW. Od 2003 roku jest członkiem grupy ekspertów w OECD.