Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1-2(43-44) (2014)

Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Articles

Od redakcji PDF
Ireneusz Białecki 5-6
O sposobach finansowania działalności naukowo-dydaktycznej szkół wyższych w Polsce PDF
Zbigniew Marciniak 7-18
Etos i polityka jakości w nauce PDF
Ireneusz Białecki 19-29
Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn 30-45
Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim PDF
Marcin Geryk 46-55
Edukacja, idea uniwersytetu, ewaluacja PDF
Piotr Górski 56-70
Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty PDF
Marek Kwiek 71-90
Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej PDF
Marek Kwiek 91-117
Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego odpowiedzią na wyzwania globalizacji – doświadczenia Europy Północnej PDF
Kazimierz Musiał 117-132
„Zracjonalizowany mit” w europejskim szkolnictwie wyższym PDF
Jürgen Schriewer 133-152
Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności PDF
Jan Boguski 153-164
Zarządzanie programami z walidacją brytyjskiego uniwersytetu PDF
Marcin Duszyński 165-182
Edukacyjna forma otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie PDF
Tomasz Sobierajski 183-190


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo