Zarządzanie programami z walidacją brytyjskiego uniwersytetu
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
współpraca międzynarodowa
wspólne programy
walidacja
due diligence
zarządzanie programem
uniwersytet brytyjski

Jak cytować

Duszyński, M. (2014). Zarządzanie programami z walidacją brytyjskiego uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 165–182. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1648

Abstrakt

Autor artykułu porusza zagadnienia związane z prowadzeniem programów, które uzyskały walidację od brytyjskiego uniwersytetu. Po procedurze walidacyjnej uczelnia partnerska zmuszona jest wdrożyć wiele rozwiązań i systemów, by umożliwić Brytyjczykom efektywny nadzór nad programem, zintegrowanie jego administracji, procesy dydaktyczne oraz zapewnić dbałość o projakościowe podejście do całego przedsięwzięcia. Uzyskana walidacja zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku lokalnym, ale jednocześnie pociąga za sobą rozmaite wyzwania i koszty, tak organizacyjne, kulturowe, jak i finansowe, stanowiące poważne obciążenie zasobów uczelni partnerskiej. Przedstawione w tekście praktyczne doświadczenia walidacyjne autora pozwalają zrozumieć praktyczną stronę prowadzenia walidacji.

PDF

Bibliografia

AMBA 2014. Become and accredited Business School, Association of MBAs (http://www.mbaworld.com/Accreditation/Become-an-accredited-business-school.aspx [dostęp 14.02.2014]).

BBC 2011a. University of Wales degree and visa scam exposed by BBC (http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-15171830 [dostęp 1.11.2011]).

BBC 2011b. University of Wales helps 650 stranded Tasmac students (http://www.bbc.co.uk/news/ukwales-15267914 [dostęp 7.11.2011]).

Carroll S. 2011. College closure leaves 20 staff without jobs and 360 students without classes, „Irish Times”, 9 sierpnia.

CUL 2014. Policy on Validation, City University London (http://www.city.ac.uk/about/education/academic-services/validation-and-partnerships/validation [dostęp 16.01.2014]).

DMU 2012. Guide to Managing collaborations, DeMontfort University (http://www.dmu.ac.uk/-documents/about-dmu-documents/quality-management-and-policy/academic-quality/programme-development-validation/validation/daq-guide-8-validations-jan08.pdf [dostęp 20.12.2013]).

Duszyński M. 2011. Efekty kształcenia – perspektywa brytyjska, „Nauka”, nr 1, Polska Akademia Nauk.

Duszyński M. 2012. Walidacja i franczyza, jako zamienniki rekrutacji międzynarodowej, „Forum Akademickie”,

nr 10, Akademicka Oficyna Wydawnicza, s. 44–45.

Duszyński M. 2015. Polska walidacja i franczyza programowa – od pomysłu do wdrożenia, artykuł ukaże się w: „Forum Akademickie”, nr 7–8, Akademicka Oficyna Wydawnicza.

Duszyński M. b.d.w. Wewnętrzne procedury quality assurance – zastosowanie w polskich uczelniach, artykuł złożony do kwartalnika „Nauka”, Polska Akademia Nauk.

OU 2013. Handbook for Validated Awards, Open University (http://www8.open.ac.uk/about/validate/about-ouvs/ou-handbook-validated-awards [dostęp 19.01.2014]).

OU 2014a.Validation Pack, Open University (http://www8.open.ac.uk/about/validate/files/validate/file/ecms/web-content/002-about-ouvs-information-pack.pdf [dostęp 19.01.2014]).

OU 2014b. Guide for External Examiners, Open University (http://www8.open.ac.uk/about/validate/files/validate/file/ecms/web-content/032-ai-external-examiners-guide.pdf [dostęp 17.03.2014]).

QAA 2010

Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education:

Section 2, Quality Assurance Agency (http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAnd-

Guidance/Pages/Code-of-practice-section-2.aspx [dostęp 3.04.2014]).

QAA 2011

Quality Code – Chapter B7: External examining, Quality Assurance Agency (http://www.qaa.

ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/quality-code-B7.aspx [11.04.2014]).

QAA 2014. Subject benchmark statements, Quality Assurance Agency (http://www.qaa.ac.uk/ASSURINGSTANDARDSANDQUALITY/SUBJECT-GUIDANCE/Pages/Subject-benchmark--statements.aspx [dostęp 1.02.2014]).

QMU 2014. Validation Checklist, Queen Margaret University (http://www.qmu.ac.uk/quality/vr/default.htm [dostęp 12.02.2014]).

Swain H. 2012. The External Examiner’s role, „Times Higher Education Supplement” (http://www.timeshighereducation. co.uk/story.asp?storyCode=401926&sectioncode=26 [dostęp 2.05.2014]).

UEL 2013. Policy on Collaboration, University of East London (http://www.uel.ac.uk/qa/collaboration.htm [dostęp 26.01.2013]).

UK 2012a. Collaborative provision, University of Kent (http://www.kent.ac.uk/uelt/quality/collaboration/index.html [dostęp 27.11.2012]).

UK 2012b. External Examiners Annual Reports, University of Kent (http://www.kent.ac.uk/uelt/quality/extexaminers/reports.html#qasystem [dostęp 27.11.2012]).

UoW 2011.Validation Handbook, University of Wales (http://www.wales.ac.uk/en/Institutions/InformationforCollaborativeCentres/QualityHandbook.aspx [dostęp 15.12.2011]).

UWL 2010. Academic Quality Handbook, University of Wales Lampeter (dokument elektroniczny [dostęp 3.07.2010]).