Od redakcji

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Niewymagany

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2014). Od redakcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 5-6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1584
Dział
Articles
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog edukacji, zajmujący się także problematyką nauki i szkolnictwa wyższego. Był dyrektorem Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego (1992– 2010), następnie kierownikiem Zakładu Ewaluacji i Studiów nad Edukacją w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Kierował kilkoma badaniami, m.in. prowadzonymi pod auspicjami OECD – np. badaniem nad alfabetyzmem funkcjonalnym (IALS, 1996–1997) i polską częścią badania PISA (Programme for Interenational Students
Assessment, 2000–2003), kierował także kilkoma projektami Banku Światowego oraz dwoma grantami finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Napisał dwie książki, pod jego redakcją ukazało się kilka innych po polsku i angielsku. Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach polskich, angielskich i francuskich.