Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością

Main Article Content

Andrzej Wróbel

Abstrakt

Tekst dotyczy problematyki zjawiska przemiany rzeczywistości za pomocą językowej manipulacji znaczeniami symboli i pojęć kluczowych dla narracji o rzeczywistości partii politycznych, w kontekście przemiany tego zjawiska na skutek katastrofy smoleńskiej i następującego po nim zjawiska krótkotrwałego zastąpienia rzeczywistości nową wytworzoną tuż po katastrofie. Przedstawia związek teorii relatywizmu językowego Sapira-Whorfa z koncepcją społecznego tworzenia rzeczywistości Bergera i Luckmana w kontekście próby uchwycenia kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego w paradygmacie konstruowania językowego rzeczywistości społecznej ze wskazaniem kluczowych wypowiedzi i ich zmiany w czasie, a także pozostawiony po wyborach bałagan w rzeczywistościach i jego konsekwencje, które ukazały się zupełnie inne dla organizacji partyjnych niż dla ogółu wyborców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wróbel, A. (2013). Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 167-183. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1663
Dział
Articles
Biogram autora

Andrzej Wróbel, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Od 2005 roku uczestnik Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym UW z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Pierwszy przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów oraz członek Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień tworzenia rzeczywistości społecznych, wpływu na podejmowanie decyzji politycznych, konfliktowego budowania tożsamości grupowej, współczesnego najemnictwa oraz mody.

Referencje

 1. Baudrillard J. 2009, Precesja symulakrów, w: Symulakry i sumulacja, Warszawa: Sic!
 2. Berger P.L., Luckmann T. 2010, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PWN
 3. Brown R., Lenneberg E. 1954, A Study in Language and Cognition, ”Journal of Abnormal & Social Psychology” 49, porównaj Gordon P., 2004, Numerical Cognition without Words: Evidence from Amazonia, ”Science” 306
 4. Fishman J.A. 1960, A Systemathisation of the Whorfian Hypothesis, w: ”Behavioral Science”5(4)
 5. Gastill R. 1959, Relative linguastics Determinism, w: ”Anthropological Linguistics” 2(9)
 6. Hoijer H. 1955, The Sapir-Whorf Hypothesis, w: HoijerH. (red.) Language in Culture, University of Chicago
 7. Humboldt W. 2002, O myśli i mowie: wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka,
 8. Kowalska E.M. (red.), Warszawa: PWN
 9. Marody M. 1987, Technologie intelektu, Warszawa: PWN
 10. Sapir E. 1929, The Status of Linguistics as a Science, w: ”Language” 5(4)
 11. Sapir E. 1933, Language w:Seligman E. (red.)Encyclopedia of Social Sciences, vol. 9, Londyn: MacMillan & Co
 12. Schaff A. 1982, Wstęp do polskiego wydania, w: Whorf B.L., Język myśl i rzeczywistość, Warszawa: PiW
 13. Schütz A. 2008, O wielości rzeczywistości, w: O wielości światów, Kraków: Nomos
 14. Whorf B.L. 1982, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa: PiW
 15. Wróbel A. 2010, Sonda. Katastrofa smoleńska. Polska Retoryka żałobna, „SocietasCommunitas” 2(10)