Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(41) (2013)

Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii.

Czym w naukach humanistycznych i społecznych zajmują się dziś młodzi badacze?

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Articles

Kilka uwag o przemianach w sposobie uprawiania socjologii PDF
Ireneusz Białecki 6-10
Teologia polityczna i etyka PDF
Helena Anna Jędrzejczak 12-28
O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia PDF
Magdalena Małecka 19-42
Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu PDF
Krzysztof Świrek 43-55
Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy PDF
Antonina Doroszewska, Anna Sadowska 57-68
Socjologia i historia – korzyści z łączenia perspektyw w socjologii retrospekcji PDF
Joanna Gubała 69-85
Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce PDF
Krzysztof Jurek 86-99
Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania PDF
Gabriela Żuchowska-Zimnal 100-116
Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość PDF
Katarzyna Kalinowska 118-130
Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta? PDF
Bogna Kietlińska 131-142
Niekupowanie – stare zjawisko w nowej odsłonie PDF
Ewa Majdecka 143-152
Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne PDF
Izabela Ślęzak 153-166
Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością PDF
Andrzej Wróbel 167-183
Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań PDF
Jakub Niedbalski 185-202
Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania PDF (English)
Kamil Wais 203-216


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo