Nr 1(41) (2013): Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii.
Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii.
Czym w naukach humanistycznych i społecznych zajmują się dziś młodzi badacze?
Pełny numer
PDF

Articles

Ireneusz Białecki
6-10
Kilka uwag o przemianach w sposobie uprawiania socjologii
PDF
Helena Anna Jędrzejczak
12-28
Teologia polityczna i etyka
PDF
Magdalena Małecka
19-42
O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia
PDF
Krzysztof Świrek
43-55
Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu
PDF
Antonina Doroszewska, Anna Sadowska
57-68
Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy
PDF
Joanna Gubała
69-85
Socjologia i historia – korzyści z łączenia perspektyw w socjologii retrospekcji
PDF
Krzysztof Jurek
86-99
Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce
PDF
Gabriela Żuchowska-Zimnal
100-116
Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania
PDF
Katarzyna Kalinowska
118-130
Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość
PDF
Bogna Kietlińska
131-142
Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?
PDF
Ewa Majdecka
143-152
Niekupowanie – stare zjawisko w nowej odsłonie
PDF
Izabela Ślęzak
153-166
Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne
PDF
Andrzej Wróbel
167-183
Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością
PDF
Jakub Niedbalski
185-202
Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań
PDF
Kamil Wais
203-216
Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania
PDF (English)