Pressto.

Nagłowek strony

Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu

Krzysztof Świrek

Abstrakt


Dzisiejsza krytyka ideologii zmaga się z trzema wpływowymi koncepcjami, które określiły rozumienie fenomenu ideologii w dwudziestym wieku. Pierwszą z nich była teoria totalitaryzmu. Utożsamiła ona ideologię z quasi-logiczną doktryną, uzasadniającą terror i absolutną władzę. Drugą była teza o „końcu ideologii”. Ideologia była w niej rozumiana jako doktryna, która myli kwestie polityczne z metafizycznymi. Wreszcie, poststrukturaliści krytykowali samo pojęcie ideologii, jako oparte na naiwnych koncepcjach epistemologicznych. Autor przedstawia te trzy ujęcia i próbuje pokazać ich ograniczenia z punktu widzenia współczesnej krytyki ideologii.

Słowa kluczowe


Ideologia; totalitaryzm; koniec ideologii; poststrukturalizm

Pełny tekst:

Bibliografia


Althusser L. 2006, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, przeł. A. Staroń, http://recyklingidei.pl/althusser-ideologie-aparaty-ideologiczne-panstwa (stan na 13.01.2014)

Arendt H. 2010, Kondycja ludzka, Warszawa: Aletheia

Arendt H. 2008, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Arendt H. 2003, O rewolucji, Warszawa: Czytelnik

Arendt H. 2002, Sympozjon w Toronto. Dzieło Hannah Arendt, „Przegląd Polityczny” 55

Aron R. 2000, Opium intelektualistów, Warszawa: Muza

Barthes R. 2008, Mitologie, Warszawa: Aletheia

Bauman Z. 2007, Julian Hochfeld, w: Sułek A. (red.) Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

Beiner R. 1982, Hannah Arendt on Judging, w: H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy,

Chicago: University of Chicago Press

Burke E. 1994, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków: Znak

Eagleton T. 1991, Ideology. An introduction, London: Verso

Foucault M. 1980, Truth and Power, w: Foucault M., Power/Knowledge. Selected Interviews

and Other Writings, New York: Pantheon

Jameson F. 2010, The Valences of the Dialectic, London: Verso

Jameson F. 1998, The Antinomies of Postmodernity, w: tegoż, The Cultural Turn. SelectedWritings on the Postmodern, London: Verso

Kant, I. 2005, Ugruntowanie metafizyki moralności, Kraków: Zielona Sowa

Kurelić Z. 1996, Dark Crystal, ”Političkamisao” 5

Larrain, J. 1979, The Concept of Ideology, London: Hutchinson

Leder A. 2011, Pozycja podmiotu i pole podmiotowe, czyli o urokach analizy pozoru,

„Przegląd Humanistyczny” 2

Lock G. iMaiolo F. 2010, La guerre totaleindustrielle. Kilka uwag o zarządzaniu jako globalnym fundamentalizmie, „Kronos” 3

Lukács, G. 1988, Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, Warszawa: PWN

Malešević, S. 2002, Rehabilitating Ideology After Posststrucutralism, w: Malešević, S., MacKenzie (red.) Ideology After Poststructuralism, London: Pluto Press

Mills C.W. 1968, A Letter to the New Left, w: Ch. I. Waxman (red.) The End of Ideology Debate, New York: Funk &Wagnalls

Poster M. 1984, Foucault, Marxism and History, Cambridge University Press

Purvis, T., Hunt A. 1993, Ideology, Discourse, Ideology, Discourse, Ideology...,

”British Journal of Sociology” 3

Shills E. 1968, The End of Ideology?, w: Ch. I. Waxman (red.) The End of Ideology Debate, New York: Funk &Wagnalls

Świrek K. 2012, Retoryka końca ideologii, w: MarcjanikM. (red.), Retoryka mediów retoryka w mediach, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR

Žižek S. 2011, Did Somebody Say Totalitarianism?, London: Verso

Žižek S. 2008, O wierze, Warszawa: Aletheia

Žižek S. 2009, Widmo ideologii, przeł. M. Kropiwnicki, w: Kropiwnicki M., Kutyła J. (red.), Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 180 PDF - 289

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015