Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne

Main Article Content

Izabela Ślęzak

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą analizy sposobu, w jaki rozmówczynie, kobiety świadczące usługi seksualne, zarządzały swoim piętnem oraz negocjowały swoją tożsamość w interakcjach z badaczem podczas wywiadów i obserwacji. Analizowane zagadnienie związane było z realizacją projektu badawczego dotyczącego sytuacji pracy kobiet w agencjach towarzyskich. W badaniach wykorzystano techniki jakościowe, zaś analiza danych została przeprowadzona zgodnie procedurami metodologii teorii ugruntowanej. Inspiracją teoretyczną dla prezentowanych w artykule rozważań był symboliczny interakcjonizm.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ślęzak, I. (2013). Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 153-166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1662
Dział
Articles
Biogram autora

Izabela Ślęzak, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Asystentka w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowań naukowych to metodologia badań społecznych, zwłaszcza jakościowe metody badań, symboliczny interakcjonizm, socjologia pracy i organizacji, zagadnienie prostytucji. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą sytuacji pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich.

Referencje

 1. Angrosino M. 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN
 2. Biernat M. Dovidio J. 2007, Piętno i stereotypy, w: Heatherton F., Kleck R.E., M.R. Hebl M.R., Hull J.G. (red.), Społeczna psychologia piętna, Warszawa: PWN
 3. Blumer H. 2007, Interakcjonizm symboliczny, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS
 4. Bokszański Z. 1989, Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Charmaz K. 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: PWN
 6. Czykwin E. 2007, Stygmat społeczny, Warszawa: PWN
 7. Fontana F. 1994, Interviewing, the Art of Science, w: Denzin N., Lincoln Y. (red.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications.
 8. Glaser B., Strauss A. 2006, Konteksty świadomości i interakcja społeczna, w: Jasińska-Kania A. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 9. Glaser B. Strauss A., 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS
 10. Glaser B. 1978, Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of Grounded Theory, Mill Valley: Sociology Press.
 11. Glaser B. 1998, Doing Grounded Theory - Issues and Discussions, Mill Valley: Sociology Press.
 12. Goffman E. 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Spiewak,
 13. P. Śpiewak, Warszawa: PWN
 14. Goffman E. 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Goffman. E. 2006, Rytuał interakcyjny, tłum: A. Szulżycka, Warszawa: PWN
 16. Goffman E. 2010, Spotkania, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS
 17. Goffman E. 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, tłum O. Waśkiewicz, J. Łaszcz, Sopot: GWP
 18. Gorzko M. 2008, Procedury i emergencja. o metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 19. Hammerslay M., Atkinson P. 2000, Metody badań terenowych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka
 20. Kleinknecht S. 2007, An interview with Robert Prus: His Career, Contributions, and Legacy as an Interactionist Ethnographer and Social Theorist, ”Qualitative Sociology Review”, Vol. III Issue 2. Retrieved Month 10, Year 2007, http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume7/QSR_3_2_Kleinknecht.pdf
 21. Koken J. A. 2011, Independent Female Escort’s Strategies for Coping with Sex Work Related Stigma, ”Sexuality & Culture” Volume 16, Issue 3
 22. Konecki K. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: PWN
 23. Merton R. 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein – Żuławski
 24. Mucha J. 1999, Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa: Oficyna Naukowa
 25. Ossowski S. 1983, O osobliwościach nauk społecznych, wyd. trzecie, Warszawa: PWN
 26. Patton M. Q. 1997, Obserwacja – metoda badań terenowych, w: Korporowicz L. (red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa: Oficyna Naukowa
 27. Rapley T. 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa: PWN
 28. SallmannJ. 2010, Living With Stigma: Women’s Experiences of Prostitution and Substance Use, ”Affilia” vol. 25 no. 2
 29. Sanders T. 2006, Sexing up the subject: Methodological Nuances in Researching the Female Sex Industry, ”Sexualities” 9(4)
 30. Scambler G. 2007, Sex Work Stigma: Opportunist Migrants in London, ”Sociology” 41(6)
 31. Scheff T. J. 1994, Microsociology: discourse, emotion, and social structure, Chicago: University of Chicago Press
 32. Scott M., Lyman S. 1968, Accounts, ”American Sociological Review” Vol. 31
 33. Silverman D. 2007, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: PWN
 34. Strauss C. 1990, Basics of Qualitative Research, London: Sage
 35. Sykes G., Matza D. 1957, Techniques of Neutralization. A Theory of Delinquency, „American Sociological Review” nr 22
 36. Ślęzak I. 2010, Być prostytutką – problematyka konstruowania tożsamości kobiet prostytuujących się, w: Konecki K., Kasperczyk A. (red.), Procesy Tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego