Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań

Main Article Content

Jakub Niedbalski

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki oraz podstawowych zasad, na jakich funkcjonuje oprogramowanie CAQDAS1. W artykule zaprezentowano również kilka przykładowych i bezpłatnych programów z rodziny CAQDAS, które stanowią alternatywę dla odpłatnych wersji tego rodzaju oprogramowania. Wskazano także na najważniejsze funkcje opisywanych programów służących do wspomagania analizy danych jakościowych. Artykuł ma ponadto na celu podkreślenie najważniejszych zalet oprogramowania CAQDAS, ale też przedstawienie niektórych ograniczeń i ewentualnych problemów, jakie może powodować jego zastosowanie w badaniach jakościowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niedbalski, J. (2013). Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 185-202. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1664
Dział
Articles
Biogram autora

Jakub Niedbalski, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ. Obszar zainteresowań: metody badań jakościowych, symboliczny interakcjonizm, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia organizacji, polityka społeczna i praca socjalna, wykorzystanie nowych technologii i komputerowego wspomagania w analizie danych jakościowych.

Referencje

 1. Bieliński J., Iwańska K., Rosińska-Kordasiewicz A. 2007, Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych, „ASK” 16
 2. Bringer J. D., Johnston L. H., Brackenridge C. H. 2004, Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study, ”Qualitative Research”, 4(2). Dostępny w Internecie: http://qrj.sagepub.com/content/4/2/247 (stan na 10.10.2012)
 3. Bringer J. D., Johnston L. H., Brackenridge C. H. 2006, Using Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software to Develop a Grounded Theory Project, ”Field Methods”, 18(3). Dostępny w Internecie: http://fmx.sagepub.com/content/18/3/245 (stan na 10.10.2012)
 4. Brosz M. 2012, Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 8(1).Dostępny w Internecie: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (stan na 20.11.2012)
 5. Charmaz K. 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: PWN
 6. Dahlgren L., Emmelin M., Winkvist A. 2007, Qualitative methodology for international public health, Umeå: Epidemiology and Public Health Sciences, Umeå: Umeå University.
 7. Fielding N. 2007, Computer Applications in Qualitative Research, w: Atkinson P., Coffey A., Delamont S., Lofland J., LoflandL. (red.) Handbook of Ethnography, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications
 8. Flick U. 2010, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN
 9. Gibbs G. 2011, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: PWN
 10. Glaser B. G. 1978, Theoretical Sensitivity, San Francisco: University of California
 11. Glaser B. G., Strauss A. L. 1967, The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research, Chicago: AldinePub. Co.
 12. Gorzko M. 2008, Procedury i emergencja.O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Hammersley M., Atkinson P. 2000, Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka
 14. Jones M.Diment K. 2010, The CAQDA Paradox: A divergence between research method and analytical tool, ”The International workshop on Computer-Aided Qualitative Research Asia” (CAQRA2010)
 15. Kelle U. 2005, Computer-Assisted Qualitative Data Analysis, w: Qualitative Research Practise, Seale C., Gobo G., Gubrium J., Silverman D. (red.), London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
 16. Konecki K. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoriaugruntowana, Warszawa: PWN
 17. Lonkila M. 1995, Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis, w: Kelle U. (red.) Computer-Aided Qualitative Data Analysis, London: Sage Publications
 18. Miles M. B., Huberman M. A. 2000, Analiza danych jakościowych, Białystok:Transhumana
 19. Niedbalski J. 2013, Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Łódź: Uniwersytet Łódzki
 20. Niedbalski J., Ślęzak I. 2012, Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 8(1).
 21. Dostępny w Internecie: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (stan na: 20.11.2012)
 22. Niedbalski J. 2012, OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 8(1). Dostępny w Internecie: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (stan na: 20.11.2012)
 23. Prein G., Kelle U., Bird K. 1995, Computer-Aided Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice, London: Sage Publications
 24. Saillard E. K. 2011, Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages: NVivo and MAX¬QDA, „Forum: Qualitative Social Research”, 12(1). Dostępny w Internecie: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1518 (stanna: 30.09.2012)
 25. Schönfelder W. 2011, CAQDAS and Qualitative Syllogism Logic—NVivo 8 and MAXQDA 10 Compared, „Forum: Qualitative Social Research”, 12(1). Dostępny w Internecie: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1514 (stanna: 30.09.2011)
 26. Seale C. 2008, Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, w: Silverman D., (red.), Prowadzenie badań jakościowych., Warszawa: PWN
 27. Silverman D. 2008, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: PWN
 28. Strauss A. L., Corbin J. 1990, Basics of Qualitative Research, London, New Delhi: Sage Publications
 29. Travers M. 2009, New Methods, Old Problems: A Sceptical View of Innovation In Qualitative Research, ”Qualitative Research”, 9(2). Dostępny w Internecie: http://qrj. sagepub.com/content/9/2/161 (stanna: 30.09.2012)
 30. Weitzman E., Miles M. 1995, Computer Programs for Qualitative Analysis, Thousand Oaks, CA: Sage
 31. Wilk K. M. 2001, Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy danych, „ASK” 10
 32. Wiltshier F. 2011, Researching With NVivo, „Forum: Qualitative Social Research”, 12(1). Dostępny w Internecie: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/36 (stan na: 30.09.2012)