Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość

Main Article Content

Katarzyna Kalinowska

Abstrakt

Artykuł opowiada o wątpliwościach i wyzwaniach, jakie stanęły przede mną – antropologizującym socjologiem – podczas początkowej fazy badań życia uczuciowego w środowiskach kuracjuszy oraz bywalców imprez klubowych. Odwołując się do doświadczeń z jakościowych badań emocji miłosnych w interakcjach intymnych i towarzyskich, podejmuję tematy: podobieństw i różnic w spojrzeniu na afektywną sferę życia człowieka w nauce i sztuce; wyznaczania granic między dyscyplinami i dziedzinami nauki, które zajmują się emocjami; poszukiwania rozwiązań definicyjnych i metodologicznych w badaniu emocji i miłości w socjologii rozumiejącej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kalinowska, K. (2013). Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 118-130. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1659
Dział
Articles
Biogram autora

Katarzyna Kalinowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Socjolog, antropolog współczesności, absolwentka studio doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zajmuje się socjologią i antropologią młodzieży, badaniem ludycznych wymiarów życia społecznego, metodologią badań jakościowych. Pracuje nad doktoratem o emocjach w interakcjach intymnych i towarzyskich.

Referencje

 1. Barthes R. 2011, Fragmenty dyskursu miłosnego, Warszawa: Aletheia.
 2. Baudrillard J. 2005, O uwodzeniu, Warszawa: Sic!.
 3. Berger P. L., Luckmann T. 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW.
 4. Binder P., Palska H., Pawlik W. (red.) 2009, Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa: IFiS PAN.
 5. Blumer H. 2007, Interakcjonizm symboliczny, Kraków: Nomos.
 6. Certeau M. de 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Charmaz K. 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: PWN.
 8. Collins R. 2011, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, Krakow: Nomos.
 9. Duby G. 1986, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa: PIW.
 10. Elias N. 2011, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, Warszawa: WAB.
 11. Foucault M. 2010, Historia seksualności, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 12. Gdula M. 2009, Trzy dyskursy miłosne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 13. Geertz C. 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Giddens A. 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Zysk i S-ka.
 15. ------ 2006, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa: PWN.
 16. Glaser B. G., Strauss A. L. 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków: Nomos.
 17. Goffman E. 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: KR.
 18. ------ 2006, Rytuał interakcyjny, Warszawa: PWN.
 19. ------ 2008, Zachowania w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, Warszawa: PWN.
 20. ------ 2011, Relacje w przestrzeni publicznej. Mikrostudia porządku publicznego, Warszawa: PWN.
 21. Hall E. T. 2001, Poza kulturą, Warszawa: PWN.
 22. ------ 1978, Ukryty wymiar, Warszawa: PIW.
 23. Hammersley M., Atkinson P. 2000, Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
 24. Hastrup K. 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Haviland-Jones J. M., Lewis M. (red.) 2005, Psychologia emocji, Gdańsk: GWP.
 26. Hochschild A. R. 2009, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa: PWN.
 27. Kaufmann J.-C. 2010, Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 28. ------ 2012, Niezwykła historia szczęśliwej miłości, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 29. Kleszcz I. 2004, Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy, „Kultura i społeczeństwo” 2: 189-202.
 30. Konecki K. T. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana,
 31. Warszawa: PWN.
 32. Kuhn T. S. 2009, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Aletheia.
 33. Kuligowski W. 2004, Miłość na Zachodzie, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 34. ------ 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków: Universitas.
 35. Lofland J. i in. 2009, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa: Scholar.
 36. Luhmann N. 2003, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Warszawa: Scholar.
 37. Motycka A. 2005, Rozum i intuicja w nauce, Warszawa: Eneteia.
 38. Oliwińska I. 2008, Warszawskie Szmulki. Miejsca, ludzie, style życia, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 39. Ossowski S. 2001, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 40. Rajtar M., Straczuk J. (red.) 2012, Emocje w kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, NCK.
 41. Rokuszewska-Pawełek A. 1996, Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody” 1
 42. Sartre J.-P. 2006, Szkic z teorii emocji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 43. Schütz A. 2006, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Jasińska-Kania A. i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Tom 2, Warszawa: Scholar
 44. Simmel G. 2005, Socjologia, Warszawa: PWN.
 45. Szarota P. 2011, Anatomia randki, Warszawa: Muza.
 46. Szlendak T. 2002, Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 47. ------ 2010, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: PWN.
 48. Turner J. H., Stets J. E. 2009, Socjologia emocji, Warszawa: PWN.
 49. Wiatr A. 2010, Historie intymne. Odnajdując i tracąc siebie, Kraków: Nomos.
 50. Wojciszke B. 2009, Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zobowiązanie, Gdańsk: GWP.
 51. Wyka A. 1993, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: IFiS PAN.