Pressto.

Nagłowek strony

Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?

Bogna Kietlińska

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z metodami badawczymi, które wykorzystałam w trakcie zbierania danych do mojej pracy doktorskiej. Praca ta poświęcona jest zagadnieniu wielozmysłowego odbioru przestrzeni miejskiej Warszawy i porusza się w obszarze etnografii wielozmysłowej – dziedziny powoli przeszczepianej na grunt polskiej nauki. Nie ulega dziś wątpliwości, że użytkownicy miejskiej przestrzeni odbierają ją za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Problematyczne jest jednak to, w jaki sposób, korzystając ze znanych socjologii i etnografii metod jakościowych, można taki sposób odbierania miasta zbadać. W tekście tym przedstawiam poszczególne metody badawcze, zwracając szczególną uwagę na wprowadzone przeze mnie modyfikacje. Ponadto na samym końcu punktuję możliwe zagrożenia, analizując ich wpływ na wynik badań.

Słowa kluczowe


zmysły; percepcja; miasto; przestrzeń; etnografia wielozmysłowa

Pełny tekst:

Bibliografia


Babbie E. 2006, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Benjamin W. 1996, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Orłowski H. (red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Benjamin W. 2005, Pasaże, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Bokszański Z. 1989, Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Certeau M. de 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dewey J. 1988, Jak myślimy?, Warszawa: PWN

Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.) 2011, Badania wizualne z działaniu, Warszawa: bęc zmiana

Gould P., White R. 2002, Mental maps, London: Routledge

Gregory R. L., Colman A. M. (red.) 2002, Czucie i percepcja, Poznań: Zysk i S-ka

Hannerz U. 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Krajewski M. 2005, Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Kuhn M. H., McPartland T. S. 1954, An Empirical Investigation of Self-Attitudes, w: ”American Sociological Review” 19

Libura H. 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Wrocław: Ossolineum

Lynch K. 1960, The Image of the City, London: The MIT Press

Lynch K. 2011, Obraz miasta, Kraków: Wydawnictwo Archiwolta

Merleau-Ponty M. 2001, Fenomenologia percepcji, Warszawa: FundacjaAletheia

Pink S. 2009, Doing sensory ethnography, London: Sage

Simmel G. 2006, Most i drzwi, Warszawa: Oficyna Naukowa

Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. 2008, Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej, w: „Studia Regionalne i Lokalne” 2(32)

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 176 PDF - 264

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015