Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?

Main Article Content

Bogna Kietlińska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z metodami badawczymi, które wykorzystałam w trakcie zbierania danych do mojej pracy doktorskiej. Praca ta poświęcona jest zagadnieniu wielozmysłowego odbioru przestrzeni miejskiej Warszawy i porusza się w obszarze etnografii wielozmysłowej – dziedziny powoli przeszczepianej na grunt polskiej nauki. Nie ulega dziś wątpliwości, że użytkownicy miejskiej przestrzeni odbierają ją za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Problematyczne jest jednak to, w jaki sposób, korzystając ze znanych socjologii i etnografii metod jakościowych, można taki sposób odbierania miasta zbadać. W tekście tym przedstawiam poszczególne metody badawcze, zwracając szczególną uwagę na wprowadzone przeze mnie modyfikacje. Ponadto na samym końcu punktuję możliwe zagrożenia, analizując ich wpływ na wynik badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kietlińska, B. (2013). Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 131-142. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1660
Dział
Articles
Biogram autora

Bogna Kietlińska

Historyk sztuki i antropolog współczesności. Absolwentka studio doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Badacz jakościowy. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, badaniami miejskimi i etnografią wielozmysłową. Z tym ostatnim obszarem związany jest temat jej rozprawy doktorskiej, w której zajmuje się wielozmysłowym odbiorem przestrzeni Warszawy przez jej mieszkańców.

Referencje

 1. Babbie E. 2006, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. Benjamin W. 1996, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Orłowski H. (red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 3. Benjamin W. 2005, Pasaże, Kraków: Wydawnictwo Literackie
 4. Bokszański Z. 1989, Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Certeau M. de 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. Dewey J. 1988, Jak myślimy?, Warszawa: PWN
 7. Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.) 2011, Badania wizualne z działaniu, Warszawa: bęc zmiana
 8. Gould P., White R. 2002, Mental maps, London: Routledge
 9. Gregory R. L., Colman A. M. (red.) 2002, Czucie i percepcja, Poznań: Zysk i S-ka
 10. Hannerz U. 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 11. Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”
 12. Krajewski M. 2005, Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 13. Kuhn M. H., McPartland T. S. 1954, An Empirical Investigation of Self-Attitudes, w: ”American Sociological Review” 19
 14. Libura H. 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Wrocław: Ossolineum
 15. Lynch K. 1960, The Image of the City, London: The MIT Press
 16. Lynch K. 2011, Obraz miasta, Kraków: Wydawnictwo Archiwolta
 17. Merleau-Ponty M. 2001, Fenomenologia percepcji, Warszawa: FundacjaAletheia
 18. Pink S. 2009, Doing sensory ethnography, London: Sage
 19. Simmel G. 2006, Most i drzwi, Warszawa: Oficyna Naukowa
 20. Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. 2008, Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej, w: „Studia Regionalne i Lokalne” 2(32)