Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe we Francji
rozmieszczenie terytorialne francuskich szkót wyższych
szkoty wyższe a zagospodarowanie przestrzenne kraju
reforma francuskich szkót wyższych
badania naukowe

Jak cytować

Lecoq, T. (2009). Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 136–153. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3176

Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na zagadnienie „odczytywania francuskiego pejzażu uniwersyteckiego” z kilku punktów widzenia wynikających z doświadczeń autora - jako pracownika naukowego, głównego inspektora we francuskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, doradcy premiera do spraw edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i badań, a wreszcie dyrektora Międzynarodowego Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP) z siedzibą w Sevres pod Paryżem. Na wstępie autor przedstawia przeprowadzaną od kilku lat reformę szkolnictwa wyższego we Francji (ustawy), ocenę środowiska studenckiego oraz powiązania między uniwersytetem a szkolnictwem średnim. Następnie kwestie te konfrontuje ze stosowaną praktyką. Dokonuje przeglądu realizowanych reform poprzez pytania o zależność między wielkością uczelni a jej efektywnością oraz prowadzonymi badaniami, a także między kształceniem a badaniami. Przypomina również o konieczności nieustannej refleksji nad misją, jaka wiąże się ze szkolnictwem wyższym i badaniami.

PDF

Bibliografia

Duport J.R 2008 Amenagement du terriłoire, enseignemenł superieur et recherche: entre pmimite et excellence, Conseil economigue et sociale, Les editions des Journaux officiels, Paris, nr 4.

Lefficience... 2005 L’efficience et 1’efficacite des universites: observations recentes et nouvelles approches, Cour des comptes, communication a la Commission des finances, de 1’economie generale et du plan de 1’Assemblee nationale.

Romaiiwille M. 2007 La „Joyeuse entree” des competences dans 1’enseignement superieur, „Revue de l’lnspection generale de 1’education nationale”, nr 4, s. 48-54.

„Le Monde de 1’education” 2008, nr 1, s. 48-50.

„Revue internationale d’education”, Sevres 2007, nr 45.

www.amue.fr

www.datar.gouv.fr

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.