Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(34) (2009)

Przyszłość szkolnictwa wyższego

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Adam Gałkowski, Ireneusz Białecki 5-6

Rozmowy

Ukształtowała się wspólnota na rzecz projektu środowiskowego. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich PDF
Adam Gałkowski, Ireneusz Białecki 7-19
Uwagi do projektu środowiskowego Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 PDF
Adam Gałkowski 20-33

Oryginalny artykuł naukowy

Uniwersytet technologiczny jako element systemu technologicznego PDF
Jan Boguski 34-43
Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe PDF
Tomasz Maliszewski, Anna Kacprzak 44-57
Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni PDF
Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Anna Kuźmicz, Joanna Urban 60-72
Problemy związane z wdrażaniem Procesu Bolońskiego na technicznych studiach wyższych w dziedzinie inżynierii lądowej PDF
Andrzej Łapko 73-89
Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce PDF
Michał Zawadzki 90-101
Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał 102-128

Tłumaczenia

Debata o szkolnictwie wyższym we Francji. Wprowadzenie PDF
Wojciech Fałkowski 129-131
Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami PDF
Gilbert Bereziat 132-135
Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego PDF
Tristan Lecoq 136-153
Autonomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań PDF
Henri Meloni 154-163
Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow 164-167


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo