Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski

Main Article Content

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Abstrakt

Prezentując swoje przemyślenia na temat misji uniwersytetu w XXI w., autorka - rektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: (a) W jaki sposób w dzisiejszych czasach zdefiniować tę misję? (b) Jakie czynniki decydują o dobrym funkcjonowaniu uniwersytetu? (c) Czy w dzisiejszych czasach istnieje jeszcze autonomia uniwersytetu? W końcowej części przedstawia swój punkt widzenia na obecny stan szkolnictwa wyższego w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chałasińska-Macukow, K. (2009). Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 164-167. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3181
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Chatasińska-Macukow - fizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pełni obecnie funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz przewodniczącej Konferencji Akademickich Szkoł Polskich (KRASP).