Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski
PDF

Słowa kluczowe

uniwersytet
autonomia uniwersytetu
misja uniwersytetu
szkolnictwo wyższe w Polsce

Jak cytować

Chałasińska-Macukow, K. (2009). Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 164–167. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3181

Abstrakt

Prezentując swoje przemyślenia na temat misji uniwersytetu w XXI w., autorka - rektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: (a) W jaki sposób w dzisiejszych czasach zdefiniować tę misję? (b) Jakie czynniki decydują o dobrym funkcjonowaniu uniwersytetu? (c) Czy w dzisiejszych czasach istnieje jeszcze autonomia uniwersytetu? W końcowej części przedstawia swój punkt widzenia na obecny stan szkolnictwa wyższego w Polsce.

PDF

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.