Pressto.

Nagłowek strony

Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Abstrakt


Prezentując swoje przemyślenia na temat misji uniwersytetu w XXI w., autorka - rektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: (a) W jaki sposób w dzisiejszych czasach zdefiniować tę misję? (b) Jakie czynniki decydują o dobrym funkcjonowaniu uniwersytetu? (c) Czy w dzisiejszych czasach istnieje jeszcze autonomia uniwersytetu? W końcowej części przedstawia swój punkt widzenia na obecny stan szkolnictwa wyższego w Polsce.


Słowa kluczowe


uniwersytet; autonomia uniwersytetu; misja uniwersytetu; szkolnictwo wyższe w Polsce

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015