Ukształtowała się wspólnota na rzecz projektu środowiskowego. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Main Article Content

Adam Gałkowski
Ireneusz Białecki

Abstrakt

Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A., & Białecki, I. (2009). Ukształtowała się wspólnota na rzecz projektu środowiskowego. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 7-19. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3157
Dział
Rozmowy