Autonomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań

Main Article Content

Henri Meloni

Abstrakt

Postrzegając autonomię uniwersytetów jako zjawisko służące rozwojowi szkolnictwa wyższego, autor przedstawia główne elementy „międzynarodowego kontekstu” przemian zachodzących w organizacji szkolnictwa wyższego i badań we Francji (tzn. najważniejsze działania i dokumenty takich instytucji i organizacji jak UNESCO, OECD, Rada Europy, konferencje europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego i badań naukowych). Pamiętając o założeniach Strategii Lizbońskiej, prezentuje główne cele francuskiego systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych, opisuje mechanizmy służące rozwojowi tego systemu, a następnie analizuje zagadnienie autonomii akademickiej oraz jej wpływu na wydajność szkół wyższych w ich działalności dydaktycznej i badawczej. Artykuł kończą postulaty dotyczące poprawy efektywności szkół wyższych i instytucji badawczych we Francji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Meloni, H. (2009). Autonomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 154-163. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3180
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Henri Meloni

Henri Meloni - informatyk, profesor, były prezydent Uniwersytetu w Avignonie, obecnie doradca w Dyrekcji Generalnej Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Zawodowego (DGESIP) w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Badań Republiki Francuskiej.