Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami

Main Article Content

Gilbert Bereziat

Abstrakt

Wychodząc w swoich rozważaniach od akcentów historycznych i kontekstu międzynarodowego, autor próbuje uzasadnić potrzebę radykalnych reform szkolnictwa wyższego i organizacji badań naukowych we Francji. Wskazuje przy tym na bariery występujące w codziennej praktyce, na konieczność wzmocnienia powiązań między szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi, na potrzebę rozwoju kontaktów między uniwersytetami i przedsiębiorstwami. Jako profesor i wieloletni prezydent Uniwersytetu Piotra i Marii Curie (Paris VI), wielokrotnie odwołuje się do doświadczeń tej uczelni w racjonalizowaniu finansowania i zarządzania kształceniem studentów oraz badaniami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bereziat, G. (2009). Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 132-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3175
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Gilbert Bereziat

Gilbert Bereziat - biochemik i biolog molekularny, profesor Uniwersytetu Piotra i Marii Curie (Paris VI), prezydent (20012006), a obecnie wiceprezydent tej uczelni odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, a także delegat generalny stowarzyszenia uniwersytet.w Paris Universitas.